Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 3,991 - 4,000 (kaikkiaan 4,834)
 • Metsien hiilinielu

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • reservuaari-indeksi

  ”Sillä ei ole maapallon ilmastossa kärpäsenkään merkitystä onko Suomi luokan mallioppilaana hiilineutraali vuonna 2035 vai 2050 tai koskaan.”

  Melko reipas lausuma, ja uppoaa aivan varmasti suureen osaan tämän palstan lukijoista, kuin kuuma veitsi voihin. Silti voisi ehkä vähän himmata, vaikka fanituksen määrä mataisi. Sama tyyli (koska muutkin niin tekee) olisi kopioitavissa helposti moneen muuhunkin aihepiiriin. Älyllisesti vähän helpolta, halvalta ja maalaisliittolaiselta se kuitenkin kuulostaa.

  Maapallo voidaan toki jakaa väestöllisesti tai pinta-alallisesti vaikkapa 0,001%:n paloihin ja sen jälkeen jokainen pala voi kertoa saman: on niin pieni osuus, että ei ole merkitystä. Voilá.

  Jone

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Asiaa voi lähestyä monelta kulmalta. Resen laskentamalli on ihan hyvä sekin jos kaikki osallistuvat talkoisiin eikä systeemissä ole vapaamatkustajia. Tähän pyritään ilmastoneuvotteluissa. Niissä törmätään kuitenkin hyvin usein siihen ajatusmalliin, että köyhien maiden pitää nyt saada päästellä ja etupäässä rikkaiden maiden pitää kiristää vyötään, kun niiden vauraus on saatu aikaan päästelemällä. Ainut pysyvä ratkaisu lienee elintason tasaantuminen joka sitten tasaa päästötkin.

  Liian helpolta ratkaisulta kuulostaa myös se että vähennetään metsien hakkuita päästöjen sitomiseksi, vaikka se on todennäköisesti ihan toimiva keino lähitulevaisuudessa.

  Visakallo Visakallo

  Minkälaisella panoksella reva-Jone on osallistumassa näihin ilmastotalkoisiin?

  Puuki

  Mallioppilastyyliin hiilineutraalisuuteen pyrkiminen ei ole toimiva  tavoite nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.  Kun ei sillä ole kokonaisuudessa merkitystä itse asian kannalta, poliittisten intohimojen kannalta voi olla joillekin jotain merkitystä .

  Mutta fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen on tärkeämpää kuin politiikan tekeminen hiilipäästöjen vähentämisen  avulla.   Luonnosta katoamattomien muovien käytön vähentäminen ehkä tärkeimpänä.  Vesistöt saastuu ja eliöitä kuolee kohta sukupuuttoon mikromuovien ja isompien jätemuovien  takia.  Esim. merilinnut ja kalat syö muovin valmistukseen käytettäviä merissä seilaavia pellettejä, kun ne näyttää kalan mädiltä. Kuolevat sen jälkeen nälkään mahat täynnä.

  Metsien hiilinielu on pieni osa kokonaisuutta johon pitäisi kuulua  suurimpien eli fossiilisten päästöjen vähentäminen.

  Ei metsän kasvatuksen vaikutusta hiilitaseeseen voi oikein vertailla (kuten joku Verden kommentissa teki) suoraan funktion derivointiin jossa molempia (hiilinielua ja -varastoa) ei voi maximoida yhtäaikaa.  Kommentoija päätyi aivan oikein siihen mutta unohtui vaikutus hiilitaseeseen.  Korjatut tukit ja sahatavara lisää hiilivarastoa metsän ulkopuolellakin ja muut puuperäiset tuotteet osin korvaa fossiilisia luonnolle enemmän haitallisia ja enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kyllä se aika tekemätön yhtälö on ratkaista: maksimoida samassa metsässä samalla hetkellä hiilivarasto ja hiilen nieleminen ilmakehästä. Kaikkein suurin hiilivarasto syntyy jos jätetään metsä pysyvästi luonnontilaan, jos se säästyy isoilta tuhoilta. Kaikkein suurin hiilen sidonta saadaan metsässä jossa kaikilla puilla on mahdollisimman suuret latvukset, täystiheä mutta itseharvenemisrajan alla. Tällainen hiilensidontaa maksimoiva metsä olisi hieman harvempi kuin nykyiset metsänhoitosuositukset joissa taimikoita kasvatetaan tiheänä puiden karsiutumisen varmistamiseksi?

  Scientist Scientist

  Ehkä paremmat tulokset saataisiin lopettamalla halvan kiinalaisen tavaran ostaminen tänne länsimaihin. Maailman ilmaston kannalta on keskeistä mitä Kiina, USA ja muut isot maat tekevät. Nyt USA ja Pelosi ym. menivät ärsyttämään Kiinaa niin, että Kiina meni irtisanomaan ilmastosopimuksensa USAn kanssa. Tämä Bidenin ilmastopaketti ei muutenkaan ole kovin kunnianhimoinen. Päästään ehkä 20% (40% huipusta 2005) pienempiin päästöihin nykytasosta. Tietääkseni siellä ei metsien  hiilinielujen varaan lasketa mitään.

  Muuten, kun Biden järjesti kv. ilmastokokouksen kautensa alussa. Sinne ei edes kutsuttu Suomea eikä mainittu mallioppilaana. Isot maat ratkaisevat.

  Puuki

  Turun yliopiston emeritusprofessorin mielestä ilmaston lämpeneminen johtuu 90%:sti pilvisyydestä.  Hiilidioksidin vaikutus n. 10 %. Siitä valtameristä haihtuvan Co2:n vaikutus liki 90 % myös. Eli muulla hiililisällä olisi n. 1-2 %;n vaikutus.    Vain marginaalinen vaikutus siis.  (L: MTv-uutiset).

  Pakokaasuilla , muilla päästöillä ja myrkyillä on paljon suurempi paikallinen vaikutus  ilman, maaperän  ja vesistöjen  laatuun.  Co2-päästöillä ei juuri mitään vaikutusta kokonaisuuteen.

  Metsien hävityshakkuut kyllä vähentää myös sateita ja pilvien muodostumista sademetsäalueilla ja suurilla metsäpaloalueilla varmaan myös.

  Scientist Scientist

  Vesihöyryhän on tärkein kasvihuoenekaasu, mutta sen lisääntyminen johtuu mm hiilidioksidin aiheuttamasta lämpötilan noususta. Siis tavallaan osa ketjua. Siitä on kyllä kiistelty lisääntyykö pilvisyys vai ei ilmaston muutoksen myötä.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Yleensä ajatellaan niin päin että valtameret ovat imeneet paljon hiilidioksidia itseensä viime vuosina. Elleivät olisi, tilanteemme olisi paljon pahempi.

  SLL:n hiilivero hakkuille on sikäli erikoinen ehdotus kun nythän metsät ovat sitoneet hiiltä ilmaiseksi EU-pottiin. Nyt sitten metsäklusterin pitäisi maksaa hakkuista. Olisiko kannustavampaa  jos metsänomistaja saisi korvausta hiilen sidonnastaan saman verran kuin mitä sakot EU:n suuntaan olisivat ellei hiilinielua ole riittävästi.

  Visakallo Visakallo

  Metsien hiilinieluasiat menivät aivan pelleilyksi, koska nykyistä urbaania elämänmenoa ei haluta juurikaan rajoittaa. Nyt vain käy niin, että hallittu rajoittaminen muuttuukin hallitsemattomaksi. Siinä vaiheessa kaikki haluaisivatkin olla alkutuottajien kavereita.

Esillä 10 vastausta, 3,991 - 4,000 (kaikkiaan 4,834)