Keskustelut Metsänomistus Mitä halutaan kieltää seuraavaksi?

Esillä 7 vastausta, 41 - 47 (kaikkiaan 47)
 • Mitä halutaan kieltää seuraavaksi?

  Eduskunnassa keskustellaan turkistarhauksen kieltävästä kansalaisaloitteesta.
  Mikä mahtaa olla seuraava elinkeino tai työ, joka halutaan kieltää Suomessa?
  Tällä palstalla on esitetty ainakin poronhoidon kieltämistä, turpeennoston kieltämistä, maatalouden lopettamista, motojen kieltämistä, Talvivaaran lopettamista, avohakkuiden kieltämistä, jne, jne.
  Mistä näitä neroja oikein sikiää?
  Espanjassa on jo kuusi miljoonaa työtöntä, ja Kreikka ja moni muu maa seuraavat perässä. Niissä maissa on elinkeinojen kieltäjät käyneet jo vähiin.

 • Puun takaa

  On kiistatonta, että yritysten tekemisiä käsitellään julkisuudessa eri tavalla, riippuen siitä missä ne sijaitsevat.
  Mikään selvitys ei ole osoittanut Talvivaaran toimineen tahallisesti. Jätevesipäästöt ovat olleet luonnonolojen ja muiden seikkojen aikaansaama vahinko, jota eivät osanneet ennakoida niin luvan myöntäneet viranomaiset, eikä yritys itse. Silti Talvivaaraaran toiminnasta annettiin rikollinen kuva aina ministeritasoa myöten.
  Aikaisemmin pääkaupunkiseudulla toiminut Lokapojat -yhtiö syyllistyi kiistattomasti suunnitelmalliseen, jatkettuun ja törkeään ympäristörikokseen, mutta se ei aiheuttanut suurempia reaktioita, mielenosoituksia, saatika koko elinkeinon lopetusvaatimuksia.
  Nämä ko. seikat ovat vieneet ainakin minulta uskon suomalaisen ympäristöhallinnon ja -järjestöjen tasapuoliseen haluun puuttua ympäristöä vahingoittavaan toimintaan.

  Puun takaa

  Suomessa on erittäin harvinaista langettaa tuomio törkeästä ympäristön turmelemisesta.
  Poliisin mukaan tyypillisimpiä ympäristörikoksia ovat erilaiset rikkomukset. Tavallisin seuraus ympäristörikoksissa on sakko.
  Rikostarkastaja Janne Järvisen mukaan ympäristörikoksia jää piiloon osittain siksi, että poliisi ei tee aktiivisesti töitä niiden paljastamiseksi. Järvinen on Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän jäsen.
  – Suomessa ei ole ympäristörikostutkinaan erikoistuneita tutkintaryhmiä. Voimavaroja siihen ei ole ollut.
  Järvisen mukaan aktiivisella toiminnalla voitaisiin puuttua erityisesti isoihin ja törkeimpiin yksittäistapauksiin.
  – Se olisi kuitenkin siinä mielessä marginaalista, että kokonaistilastoon se ei välttämättä toisi kuin muutamia törkeämpiä ympäristörikoksia vuosittain.
  STT

  Gla Gla

  Aikanaan oli juttua ympäristöpoliiseista. Mitä mahtaa asialle kuulua, kun tuossa keskustelussa se nähtiin kahtiajaon syvenemisenä.

  Metsalehti/Keskustelut/
  Aihe/Viestiketju/?topicId=260

  Talvivaarasta sen verran, että tuon tason toiminnassa kipsisakka-altaan vuoto on minusta yhtä tahallinen asia kuin Teknoksen juttu. Allasta ei ole tehty nykyistä tarkoitusta varten, lisäksi reunoja on korotettu kun tilavuutta tarvittiin lisää. Altaan rakenne on kuitenkin niin heppoinen, että kovin paljon ei tarvitse tiivisrakenteiden parissa olla ollut toimia, että tuloksen olisi voinut ennustaa.

  Mutta eipä kovin laajat joukot Suomessa mitään toimintaa onnettomuusriskiin vedoten halua kieltää, ehkä vain ydinvoima poikkeksena. Yksittäisiä hankkeita tietysti ei haluta naapuriin tai joihinkin luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden läheisyyteen. Yleisesti ottaen kuitenkin kyse on siitä, että halutaan saada riittävä varmuus siitä, että toiminta ei aiheuta vahinkoa ympäristölle. Siksi maalin valmistusta ei varmaan kukaan ole kieltämässä, mutta usein tällaisista tapauksista seuraa varojärjestelmien vaatimusten tiukkenemista yms. asioita. Hyvä esimerkki oli Nokian vesionnettomuus. Kun syy selvisi, jokainen vesilaitos tarkastettiin ja laittomat venttiilit poistettiin.

  Gla Gla

  ”Gla tarkoittanee Nesteen Kajaanin varmuusvaraston pumppaamista Oulujärven vesistöön.”

  En, vaan tätä:

  ”Turun öljypäästö on mitä todennäköisimmin peräisin Fortumin Naantalin öljynjalostamolta. Öljynäytteiden tarkempi analysointi osoitti Ruissalon rantoja lianneen öljyn olevan samaa kuin Fortumista otetut näytteet. Fortum on aiemmin kiistänyt päästön olevan peräisin Naantalin jalostamolta. Mereen päässyt öljy ehti saastuttaa mm. Ruissalon saaren rantaa noin kuuden kilometrin pituudelta. Rantojen puhdistus on ollut käynnissä viime lauantaista lähtien.”

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa
  /1073832563/Turun+oljypaasto
  +peraisin+Fortumista

  6 m3 6 m3

  Ei taalla tarvita ennustajia, vaan tyorauha asioitten kuntoon saattamiseksi. Niita jalkiviisaita on ollut tuon Talvivaaran suhteen riittamiin ruohonjuuritasolta aina ministereihin asti. Jopa niin etta taallakin niita patoasiantuntijoita on piisalle asti.

  MaalaisSeppo

  Tamperelainen edellä esitti hyvä ajatuksia haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen osalta. Yksi virheellinen käsitys jutussa oli. Paula Lehtomäki, ei ollut edes hallituksessa, kun alkuperäinen jätevesiasetus junailtiin Enestamin johdolla.

  Myöhemmin Lehtomäellä olisi ollut ehkä mahdollisuus pyrkiä kuomoamaan koko asetus, mutta kantti riitti vain pieneen viilaukseen.

  Kielloista puheenollen pitäisi välillä ajatella myönteisesti, eli miettiä mitä sallittaisiin. Vihreiden viikonlopun puoluekokouksesta ylitti uutiskynnyksen aloite sallia viinin myynti ravintoloista noutoasiakkaille.

  Taisi tulla idea mieleen valomerkin jälkeen. On Vihreillä pallo pahasti hukassa, kun heidän muut, kansakunnan tilaan paremmin vaikuttavat ajatukset eivät ylitä uutiskynnystä. Voi tietysti olla niinkin, ettei heillä ole parempiakaan ajatuksia.

  mehänpoika

  Halutaan kieltää metsän tietoinen hävitys liian runsaan hirvikannan (peitellysti metsästäjien) aiheuttamana, koska sen voisi lähes kokonaan ehkäistä esimerkiksi säätämällä hirvieläinten metsästys pyyntiluvista vapaaksi. Silti vielä tulevaisuudessa riittäisi ainakin muuta metsästettävää jatkuvasti harvenevalle metsästystä harrastavalle joukolle.

  Perustelut: Taloudellisia etuja hävityskiellosta koituisi metsänomistajille, metsäteollisuudelle, yhteiskunnalle, kansantaloudelle sekä myös metsästäjille itselleen. Tämä aiheuttaa työttömyyttä alkutuotantoon, mikä aiheuttaa työttömyyttä muille sektoreille kerrannaisesti.

  Ainakin kovasti tappioita ja kustannuksia vaativat hirvijahdit vähenisivät ehkä jo muutamassa vuodessa siedettävälle tasolle. Säästöä kustannuksissa ja parempaa palkanmaksukykyä syntyisi jokaisessa portaassa aina metsurin palkkaan asti.

Esillä 7 vastausta, 41 - 47 (kaikkiaan 47)