Keskustelut Metsänhoito Nuoresta metsästä jatkuvaan kasvatukseen?

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 95)
 • Nuoresta metsästä jatkuvaan kasvatukseen?

  Aikaisempien hakkuiden seurauksena minulla on nyt 34 ha taimikkoa T1 ja T2 noin 30 ha (maapohja MT ja OMT). Jos ajattelisin kasvattaa sitä jatkuvalla kasvatuksella, niin millä logiikalla nuorta puustoa pitäisi harvennuksissa käsitellä. Pitäisikö hyvin kasvaneet säästää ja antaa niiden kuroa etumatkaa muihin? T2 tulossa harvennukseen lähikesinä.

 • A.Jalkanen

  Aloittajan kysymykseen. Noinhan jk:ta juuri tehdään kuten ehdotit: otetaan päältä pois paremmin kasvaneita ja jätetään jäljelle allejääneitä. En kuitenkaan tekisi tuota valopuilla (mänty ja koivu) oikeastaan lainkaan, ainoastaan varttuneen metsän yläharvennuspainotteisen viimeisen harvennuksen, jos jäävien puiden laatu on hyvä.

  Sitten kun on saatu aikaan kuusikko, joko valopuiden alle luontaisesti – tai kuten aloittajalla – istuttamalla, siitä voi koettaa muodostaa erirakenteisen mutta mielellään sekametsän, johon saadaan joksikin aikaa jatkuvuutta isoja puita poimimalla ja pieniä vapauttamalla. Siemenpuita pitää jättää kuusellakin, mikäli taimia tarvitaan lisää; ne ovat yli 25-senttiä paksuja. Valopuulajien läsnäolo parantaa taimettumista kuusikossa.

  Jovain

  VMI11 mukaan luontaisen metsänhoidon osuus on merkittävä. Metsäalasta alle puolet ja puuston kokonaistilavuudesta vain 16 % on viljeltyä. On siinä mehtäukolla vielä vanuttamista ja tuskin on tarpeen viljeltyjen metsien kokonaishallintaan edes pyrkiä.

  Metsuri motokuski

  Tuota sopii epäillä. En tiedä montakaan henkilöä joka panostaa luontaiseen uudistamiseen.  Sitäkin enemmän tuntuu taimia menevän maahan keväisin.

  Planter

  ”Valtakunnan metsien 11. inventoinnissa on selvitetty ensi kertaa myös luontaisesti syntyneiden puiden osuutta talousmetsien metsä- ja kitumailla. Osuus on huomattavan suuri, olkoonkin, että uuden metsän perustaminen viljellen – siis istuttamalla tai kylvämällä – on 41 prosenttia.

  Loput metsät on perustettu luontaisen uudistamisen menetelmin, missä uudet puut syntyvät metsään päätehakkuun yhteydessä kaatamatta jätettävistä siemenpuista.

  Kun luontaisesti syntyneiden puiden osuus lasketaan puuston kokonaistilavuudesta, inventoinnin mukaan metsä- ja kitumaan puustosta 84 prosenttia on maastossa tehdyn luokituksen mukaan luontaisesti syntynyttä ja 16 prosenttia istutettua tai kylvettyä. 0,6 prosentin osalta luokittelu on epävarma.”

  .https://forest.fi/fi/artikkeli/yli-nelja-viidesta-puusta-on-luontaisesti-syntynyt/#58ebdee9

  A.Jalkanen

  Vuonna 2020 tehtiin metsänviljelyä 95000 hehtaaria, josta 72 tuhatta hehtaaria istutusta ja 23 tuhatta hehtaaria kylvöä. Siis noin 2/3 päätehakkuiden alasta viljeltiin, loput oli luontaista uudistamista tai uudistamatta jättämistä (Metsätilastollinen vuosikirja).

  Itämaan ihme

  Sen huomion heittäisi, joka luontaisesti haluaa uudistaa MT/Omt-pohjia, että ostopalveluna hoitotöille tulee mukavan kokoinen hehtaarihinta. Viimeisen parin vuoden aikana näitä kohteita on tullut sahattavaksi, eikä näitä enää mielellään lähde tekemään.

  Puuki

  Siispä istutamme tästä lähtien vain joka 5. puun ja muut saa syntyä luontaisesti aivan kuten VMI näyttää 🙂   Kokonaistilavuudet ja nykyajan osuudet uudistamisessa  on tietysti ihan  eri asioita.

  Täällä esim. ei ole yleensä heinittyminen haitolla  metsän uudistamisessa (jos uud. ajoissa) ja luont. uudistaminen  on mahdollista useammilla kasvupaikoilla kuin etelässä.

  aegolius

  ”VMI11 mukaan luontaisen metsänhoidon osuus on merkittävä.”

  Tämä taisi olla Jovainin oma päätelmä eikä lainausta Luken teksteistä?

  Nyt Jovain varovaisesti tilastojen kanssa… Niitä pitää yrittää ymmärtää ennen kuin tekee päätelmiä.

  mehtäukko

  Niin mistä h….stä Jovain keksikin sotkea mehtäukon   päätelmiinsä vanutusten vanuttajana??

  Jovain

  VMI11 mukaan uuden metsän perustaminen viljellen tai kylvämällä on 41 % ja puuston kokonaitilavuudesta 84 % on luontaisesti syntyneitä ja 16 % on istutettua tai kylvettyä ja luontainen runkoluvusta laskettuna vieläkin suurempi 91 %.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 95)