Keskustelut Puukauppa Riittävä litrakoko ensiharvennuksessa

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 63)
 • Riittävä litrakoko ensiharvennuksessa

  Motomiehet ja ostomiehetkin purnaavat liian pienikokoiseta puustosta.Mikähän olisi sitten riittävä litrakoko ensiharvennuspuulle?Tarkoitan win-win-tiannetta,jossa mototyö on mielekästä ja puunmyyjä saa hakkuutuloja.(kaksi harvennuskertaa).Mitähän se olisi RK-mittana?

 • jees h-valta

  Onpas Jätkä taas tulkinnut aivan omintakeista. Enpä usko haavasta aivan samaa nytkään saavani kuin kuusikuidusta jota tosin en ole vielä testannut mainittavalla myyntierällä. Nyt hakkuussa jouduttiin muutama kaatamaan haapojakin että päästiin tilan keskellä olevaan kuusikkomäkeen. Koko koivu/haapakuituerä oli kymmenen prosenttia kuusikuidun määrästä. Eipä sitä nyt voinut paljon alkaa revittää hinnan puolesta. Otappa nyt selkolukuharjoituksia koska tosiaan tuntuu ettet aivan ymmärrä kirjoituksiani. Se kuusikuidun ja koivu/haapakuidun hinnanero oli kyllä suhteessa määriin todella vähäinen eli kolme euroa kuutiolta. Ottaen huomioon että kuusesta sain kyllä todella asiallisen hinnan kuitunakin.

  Burl

  Itse tähtään siihen, että ensiharvennuksessa poistuman keskikoko olisi sadan litran luokkaa ainakin havumetsissä. Tämän kokoluokan runko on osapuilleen 14 m pitkä ja 14 cm paksu. Parisen tuhatta tämmöistä hehtaarilla taimikon harvennuksen jälkeen ja puuta on ennen ensiharvennusta pyöreästi 200 kuutiota. Alaharvennuksessa runkoluvusta puolet pois ja tilavuudesta kolmannes. Pyöreästi 65 kuutiota hehtaarilla. Tähän päästään tietyin edellytyksin, joskin ainakin toistaiseksi käytännössä harvoin.

  Em. tilanne edellyttää puuston tasaista tila- ja kokojakaumaa, jos ensiharvennus halutaan tehdä metsänhoidollisesti oikeaan aikaan. Erityisesti syystä tai toisesta näennäisen aukkoisissa taimikoissa tahtoo tulla jätettyä puita liian lähekkäin ja järeytyminen kärsii. Tavoiterunkoluvusta taimikonharvennuksessa on viisasta tinkiä, jos vaikka havukasojen aiheuttamien puuttomien kohtien kompensoiminen rukoluvussa edellyttäisi puiden jättämistä aukkojen ympärille tiheämpään. Käytännössä laatua se ei paranna, kokonaiskasvu saattaa olla pikkuisen isompi, mutta hyöty menetetään pienempänä keskikokona. Tilajakaumaltaan tasaisissa, mutta kokojakaumaltaan epätasaisissa metsiköissä törmätään samaan ongelmaan. Harvennus on tehtävä aikaisessa vaiheessa, jotta etukasvuiset susipuut saadaan ajoissa nurin haittaamassa parempilaatuisten yksilöiden kasvua. Vaikka osa poistumasta on isohkoja runkoja, allejääneet puut pudottavat keskikoon alas.

  Karumpien maiden männiköissä, männiköiden laatuharvennuksilla, koivikoissa ym. yleensä on tyydyttävä pienempään kertymään ja keskikokoon tähdättäessä metsänhoidollisesti oikein ajoitettuun harvennukseen.

  Metsuri motokuski

  Kyllähän tuon kokoluokan metsää on hieno harventaa. Meillä se tahtoo olla siinä 50 – 60 litran luokkaa.

  harrastelija harrastelija

  Puun kasvu riippuu sijainnista ja lisäksi vielä alueiden sisällä olevista erityisistä kasvupaikoista. Esim. verrattuna Kainuuta Keski- ja Etelä-Suomen metsiin, niin ensiharvennuksellakin erot ovat kaksinkertaiset.

  Kainuussa tyypillisellä ensiharvennuksella saanto on 30 – 40 m3/ha.
  Etelämpänä saanto lienee luokkaa 60 – 80 m3/ha.

  Jos runkoja poistetaan hehtaarilta 600 – 800, niin litrakoot ovat vastaavasti noin 40 – 50 Kainuussa ja 75 – 100 etelämpänä.

  Lisäksi etelässä kasvaa puu nopeammin, joten erot kasvavat, kun otetaan myös aika huomioon.

  torppari

  ”Jos kuusentaimia on istutettu tarkalleen ohjeen mukaisesti 1800 tainta / ha, niin ellei ole mukaan päästetty luontaisia taimia, niin kun kuusikko on 14 metrin korkuista, siellä ei takuulla ole 1800 runkoa, vaan luontaisesti on poistunut jonkin verran.

  Vajaatuottoisuuden raja on suunnilleen ns. lakirajalla, joten metsänkäyttöohjeita kannattaisi seurata kohtuudella.

  Puheet jostain 3000 rungon taimitiheydestä kannattaa nielaista ennenkuin niitä höläyttää ihmisten kuuluville.
  Lähetetty: 16.09.2016
  Lähettäjä: Jätkä”

  terve tulloo jätkä kahtomaan..jokkaene taemi kasvaa ja tihheys 3000/ha. saman ikkäene 2500/ha harvennettiin jo joku vuos sitte ei se tihheesä kasva..wua tulloo jätettyvä raevaaksella liian paljo…nyt on joku koepala muutama hehtaari raavuskoevut siästäen ja närreet tuhoten..antaa kaikkien kukkien kukkia…mistäpä myö tiijetää viiskymmentä vuotta ettee päe

  Metsuri motokuski

  Mitkä ihmeen järki on tunkea 3000 tainta hehtaarille ? Eihän ne mahdu siellä edes kasvamaan. Toisaalta jos koneella joutuisi tuollaista porkkanapenkkiä harventamaan niin jokaisessa olisi kolhu kun koura ei mahdu liikkumaan.

  torppari

  wua porkkana pellossa on niitä närreitä 3000/ha ja kokkeilu mielessä..
  ala on suurin piirtein puol hehtaaria..hyvin tatit kasvaa alla wua ei pysty haalikon kansa kulukemaa läpi..samassa lämpäreessä ol 2500/ha taenta ja on ens harvennus tehty poestuma 52 kuutioo/ha.. katotaa mitä tulloo..ei nuo vielä ou kuollu..ja ei tarvihe ennakko raevaosta tehä..kaikki puut on saman kokosija

  sen verra muokkasin jotta ihmettelen minkä tähe jokkaeseen puuhun tulloo jäläki

  Metsuri motokuski

  Kokeileppa työntää moton koura sellaisten puiden väliin jotka ovat alle metrin päästä toisistaan. Niitäkin on aika paljon 3000 tiheydessä.

  Visakallo Visakallo

  Jos 3000 runkoa on alueella tasaisesti, ne ovat 1,8 metrin päässä toisistaan.

  pikkutukki

  Eikös sillä motolla aloiteta harvennus uran laidasta . Ei sitä kouraa kannata työntää sinne puskiin aluksi !

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 63)