Energiaharvennus ennen ja jälkeen

Ensimmäinen harvennus. Otettu sekä karsittua että karsimatonta rankaa. Se tavallinen tarina jossa taimikonhoito ”hieman” puutteellinen. Jäljelle jää tupsulatvainen männikkö mutta kai tuostakin mettä vielä tulee.

Kommentit (3)

  1. Aika hyvä, ilmeisesti mitään ennakkoraivausta ei tarvinnut tehdä?

    Mite tämmöisessä hakkutulot verrattuna siihen, että olisi raivattu ja tehtäisiin normaali EH, josta tulee kuitupuuta?

  2. Ei ole tehty ennakkoraivuuta. Yllättävän vähän on kuitenkin keppiä tallottu maahan. Ilmeisesti taloudellinen tulos parempi kuin perinteisellä raivaus+kuitu menetelmällä, ei kai tähän muuten olisi päädytty, eihän?

  3. Männiköllä menee hetki aikaa toipumiseen, elävä oksisto on hieman kärsinyt jo harventamattomuudesta, mutta hyvä laatuinen mäntymetsä tähän kehittyy.

    Näitä vastaavia kuvioita kannatta nyt tuoda työn alle ja valita kokopuu / karsitturanka menetelmä. Tämänkin kuvion vain ainespuuksi hakkuusta olisi metsäpohjassa raivauspuusto ja suhteellisen pitkät latvukset, siis tänä päivänä paljon rahan arvoista energiapuuta !

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat