Kommentit (3)

 1. metsä-masa

  Taustalla on ilmeisesti ilmaston muutos, Kainuussa pystyyn kuivuvat kuuset on vielä enemmäkin harvinaisuuksia, minullekin vastaan on tullut vain muutamia runkoja useamman vuosikymmenen aikana.

  Veden kulku juurista latvukseen heikkenee kun kirjanpainaja tekee tuhoaan kuoren alla. Metsänhoidolla näyttää myös olevan osuutta asiaan, kuvassa kaksi kertaa harvennettu, kuvion reuna kuivahkoa kangasta, siis kuuselle väärä kasvupaikka. Aukon- ja valon puolella ensimmäisiä runkoja kuivui kahdessa kuukaudessa.

 2. Olen moneen kertaan kirjoittanut kuusikoiden harventamiseen liittyvistä riskeistä. Tässä siis hyvä esimerkki. Meillä on n 50 vuotta raja, jota vanhempia kuusikoita ei harvenneta,

 3. metsä-masa

  Timppa, olet tehnyt oikeita havaintoja. Kuusikon ensiharvennusiän lähestyessä kuusikossa tapahtuu paljon 3-5:n vuoden aikana, joten voisi olla hyödyllistä mennä ensiharvennukseen jo aikaikkunan alkupuolella, koska silloin on kasvu vielä vauhdikasta, eikä kasvun taantumaa vielä ole syntynyt.

  Huomattava lisäriski lahottajasienen lisääntymiseen syntyy korjuun aikaan hiusjuuriston tuhoutumisena ajouran reuna puissa, jos harvennus kertoja on useita, korjujälkien tarkastelussakin niitä ei aina huomata.

  Piilovauriot juuristossa, helteiset kuivat kesät ja korjaamata jääneet lumen- ja tuulen kaatamat rungot pitää yllä tuhonaiheuttajia kantaa.

Luonto Luonto

Kuvat