Puu poikineen kunnostetun metsätien varressa

Tulee aina kuvailtua nyt Kariijoella uudistetun metsätien vartta, jossa harvenneltu metsää. Metsätien kunnostus tietysti aiheuttaa osakkaille kulunkeja, ja monasti aiheuttaa hoitopiikin ts helposti tulee osakkaiden katsottua sillä silmällä jos saisi uusitulla tiellä nk. puita pinolle asti. Kuva otettu 30.3.2020.

Kommentit (4)

  1. metsä-masa

    Savotta on mennytkin hyvän sään aikaan. Metsätraktorilla tieltä kuormaus on viisasta vain tien ollessa jäässä. Varsinkin vastakunnostettu tie ei sitä yleensä kestä, syntyy helposti vesihautoja, joka pehmittää tienrungon.

    Harvennushakkuuna leimikko on ollut jo viimeistä harvennusta, tämä on hyvä esimerkki ja malli muille tieosakkaille tarkastella omat metsät ja ryhtyä kaupanhierontaan. Hyvin usein tienkunnostus synnyttää ketjureaktion, jolloin tiekustannukset palaa nopeasti takaisin !

  2. pitkät neulaset

    Tahi sanotaan että metsä on lyötävä sileäksi että saa tiekustannukset maksuun.

  3. Enpä tuotakaan pitäisi ongelmana. Yksi parhaita sijoituskohteita metsätilille on metsä! Jos tie parantaa metsän saatavuutta on sijoitus tulevaisuuteen arvossaan. Yhden puusukupolven siihen sijoitus ei maailmaa eikä mo:jaa kaada.

  4. Penkkatie on metsänomistajan paras sijoitus, kesäkelpoinen tie täyttä rahan tuhlausta, jota ei ikinä saa takaisin.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat