Metsänhoito Metsänhoito

Artikkelit

Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Kiinnostavat mutta unohdetut

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt jäävät valitettavan usein unohduksiin, vaikka niissä ratkotaan metsänhoidon käytännön ongelmia. Tässä artikkelissa esitellään kolme taimikonhoitoon liittyvää opinnäytetyötä. Lisää löytyy osoitteesta www.theseus.fi.

Keskustelut

Lukijoiden kuvat