Aila-myrsky aiheutti eniten tuhoja länsirannikolla

Tuhoalueiden ilmakuvauksen tarpeellisuutta arvioidaan.

Aila-myrsky on vaurioittanut ja kaatanut puita eri puolilla Suomea, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan. Alustavien tietojen mukaan puustovahingot ovat suurimmat maan länsirannikolla Pohjanmaalla. Puita on kaatunut eniten aukeiden reunoilla, järvien rannoilla sekä tuoreilla harvennushakkuualoilla.

Suomen metsäkeskus on aloittanut tuhojen arvioinnin yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tuhoarvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö, Metsäkeskus ja Maanmittauslaitos arvioivat, onko tarpeen käynnistää tuhoalueiden ilmakuvaus.

Ministeriöstä muistutetaan metysänomistajia, että myrskytuhopuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Myös tarpeetonta liikkumista tuhoalueilla tulisi välttää.

Päijät-Hämeessä tuhot jäämässä alle 10 000 kuutioon

Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen alueella myrsky kaatoi alustavan arvioin mukaan muutaman kymmenen tuhatta puuta, yhdistyksestä arvioidaan. Tuhot olisivat näin ollen jäämässä alle 10 000 kuutioon.

Pääosa kaatuneista puista on yksittäisiä puita ja puuryhmiä hakattujen aukkojen reunoilta. Myös aukoille jätettyjä säästö- ja jättöpuita on jonkin verran kaatunut. Kuuset ovat kaatuneet pääosin juurineen mutta iso osa myrskyn runtelemista koivuista ja männyistä on katkeillut.

Tarkemman tuhomäärän selvittämiseksi yhdistys kaipaa metsänomistajien aktiivisuutta, jotta nämä selvittäisivät tuhojen laajuuden omissa metsissään.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat