ATL: Ruotsalaispankki ennustaa metsäsuhdanteen nousevan syksyllä

Lyhyellä aikavälillä suhdannekäänne vahvistaa eniten kuitupuun hintojen. Pidemmälle yltävät ennusteet lupaavat nousua erityisesti tukin hintaan.

Handelsbankin uusi suhdanne-ennuste lupaa metsäsektorin kiipeävän suhdannesyklinsä tämänhetkisestä kuopasta ylöspäin syksyllä ja kiihdyttävän vauhtia ensi vuonna, ruotsalainen ATL-lehti kertoo. Nousun ensi merkit on jo nähty.

”Positiivisen ennusteen taustalla on hintojen vahvistuminen ja samaan aikaan tapahtuva eräiden tuotantopanosten halpeneminen tämän vuoden jälkimäisellä puoliskolla. Myös tuotantomäärät kääntyvät nousuun”, toteaa analyytikko Christian Kopfer ATL:lle antamassaan haastattelussa.

Hänen mukaansa tukkipuun hintakehitys on viime aikoina ollut vahvaa. Suhdanteen kääntyessä nousuun kuitupuun hintojen uskotaan lyhyellä aikavälillä vahvistuvan tukkipuun hintoja nopeammin.

Pitkällä aikavälillä tukkipuun hinnat kohoavat kuitupuuta vahvemmin, kun rakentaminen lähtee vauhtiin. Näin siksi, että tukkipuun varannot ovat pienemmät kuin kuitupuulla ja toisaalta sahatavaran hinta on nyt suhteellisen matalalla. Sahauskapasiteetin leikkaukset vahvistavat sahatavaran tulevaa hintakäännettä.

Handelsbankin ennusteen mukaan myös kuitupuun näkymät ovat hyvät. Sellun viimeaikainen hintakehitys ja pakkausmateriaalien hintojen nousu lupaavat alan yritysten kannattavuuden kääntyvän nousuun kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.

Ennusteen mukaan myös metsämaan hintojen nousu jatkuu pitkällä aikavälillä. Suurin syy tähän pysyvästi kysyntää niukempi puuntarjonta, joka pitää puun hinnat vahvoina.

Puukauppa Puukauppa