Avoimet metsävaratiedot Karttaselaimen sovellukseen

Myös yksittäisten metsikkökuvioiden puustotietoja pääsee katsomaan.

Maastokarttapalveluita tuottava Karttaselain näyttää käyttäjälleen nyt myös Metsäkeskuksen avoimet metsävaratiedot sekä älypuhelimella että tietokoneella. Tietoja voi tarkastella Karttaselain-sovelluksella niin kuvio- kuin hilatasollakin, myös yksittäisten metsikkökuvioiden puustotietoja pääsee katsomaan.

Metsävaratietosovelluksen suodattimilla voidaan paikantaa esimerkiksi hakkuukohteita ja hoidon tarpeessa olevia metsiköitä laajoillakin alueilla. Sovellusta voidaan käyttää myös metsäsuunnittelun tukena.

Karttaselaimesta metsävaratiedot voidaan siirtää esimerkiksi XML-tietomuodossa muihin metsäjärjestelmiin.

Karttaselaimen avulla voi tarkastella kaikkia avoimia metsävaratietoja, muun muassa kiinteistötunnuksia ja tilojen rajoja, maastokartta-aineistoja, kemera-aineistoja, metsänkäyttöilmoitusaineistoja sekä metsälain mukaan suojeltuja niin sanottuja mete-kohteita.

Karttaselain paikantaa käyttäjänsä kartalle, mikä helpottaa esimerkiksi tilan tai metsikkökuvion rajojen löytämistä. Metsävaratiedon käyttö Karttaselaimella maksaa 15 euroa kuukaudessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut