Digitalisaatio näkyy kaikissa metsäalan töissä

Metsätehon selvitys: Tietojärjestelmien uudistuminen aiheuttaa suurimmat muutokset puuhuollon työnkuviin.

Tietojärjestelmien uudistuminen aiheuttaa suurimmat muutokset puuhuollon työnkuviin, ilmenee Metsätehon selvityksestä. Selvitys kattaa ensimmäistä kertaa kaikki tehtävätasot suorittavasta työstä johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin.

Selvityksen mukaan entistä suurempi osa puunhankinnan suunnittelutyöstä tehdään digitaalisesti ja maastokäynnit vähenevät. Toimihenkilöpuolella selkeäksi koulutuskohteeksi nousi ajanhallinta työpäivän aikana ja oman työn suunnittelu. Työpäivät koostuvat useista erityyppisistä tehtävistä, ja vaihtaminen tehtävästä toiseen voi olla raskasta ja aikaa vievää.

Suorittavan työn kuten metsäkoneenkuljettajan tehtävissä työvälineiden kehittyminen nähtiin positiivisena: laitteet ja järjestelmät paranevat ja muuttuvat toimintavarmemmiksi, niiden tehokkuus ja tarkkuus kasvavat ja automaatio lisääntyy. Haasteeksi kuitenkin koettiin koneiden ja järjestelmien monimutkaistuminen.

Selvityksen perusteella viestinnän osaamista tulisi parantaa kaikissa vastaajaryhmissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat