Ehdotus: Säästöpuuryhmät paikkatietoon ja karttamerkinnöiksi

Puuryhmien merkitseminen peruskartalle helpottaisi metsätalouden toimintaa, Tapion asiantuntija Lauri Saaristo arvioi.

Säästöpuuryhmiä jätetään nykyisin lähes jokaiselle hakkuualueelle. Jotta tieto näistä monimuotoisuuden kannalta tärkeistä puuryhmistä siirtyisi myös tuleville polville, säästöpuut pitäisi saada paikkatietoon ja karttamerkinnöiksi, ehdottaa Tapio Oy:n asiantuntija Lauri Saaristo.

Säästöpuuryhmien tuominen julkiselle peruskartalle helpottaisi metsätalouden toimintaa ja hyödyttäisi metsässä liikkujia. Samaan tapaan esimerkiksi metsäteiden näkyminen kartalla helpottaa toimintaa metsissä. Kartalla näkyminen myös edesauttaisi säästöpuuryhmien säilymistä.

Karttamerkintöjen tarve korostuu esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen metsissä. Siellä säästöpuut eivät ainakaan alkuvaiheessa erotu muista puista.

Tarvittava paikkatieto voitaisiin kerätä osin kaukokartoituksella ja osin metsäkoneiden tuottamalla tiedolla.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit (3)

  1. Entä sitten, kun myrsky kaataa jättöpuut?

  2. suorittava porras

    Sen jälkeen on kyseessä enemmän lahopuuta sisältävä säästöpuuryhmä . Ryhmässä pitäisikin olla eri-ikäisiä puita , jotta muutama tuulikaato ei aiheuta ongelmaa. Purojen varsille jätetyt järeät säästöpuut ovat muutamassa vuodessa pikällään, jos ympärillä on vähänkin aukkoa. Niitä katsellessa tulee mietittyä , että onkohan kyseisissä tapauksessissa mietitty tarpeeksi lopputulosta. Pahimmillaan puurytö tukkii koko puron.

  3. suorittava porras

    Nykytekniikalla taimikon raivaajalla on mahdollisuus merkitä kartalle suunniteltu säästöpuuryhmä. Sama onnistuu kivuttomasti myös motokuskilta sinä , kun sähkölinjan , pienialaisen luontokohteen tai pehmeikön merkitseminen kartta-aineistoon.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat