Metsänhoitotöiden määrä kasvoi viime vuonna – eniten työllisti taimikonhoito

Luonnonvarakeskuksen mukaan taimikonhoitomäärä laski edellisvuodesta 7 prosenttia.

Metsänhoitotöitä tehtiin viime vuonna yhteensä 691 000 hehtaaria, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista selviää. Määrä nousi edellisvuodesta 6 000 hehtaaria.

”Mitään mullistavaa ei tilastoissa ole”, yliaktuaari Eeva Vaahtera Lukesta kertoo.

Hän korostaa, että yhteenlaskettu pinta-ala kertoo työmäärästä hehtaareina, ei siitä, montako hehtaaria metsää hoidettiin. Esimerkiksi osa työlajeista voidaan tehdä päällekkäin samalla alueella, kuten juurikäävän torjunta ja maanmuokkaus.

Eniten työllisti taimikonhoito, jota tehtiin yhteensä 136 000 hehtaarilla. Se on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Työt tehdään lähes täysin käsin, koneellisen taimikonhoidon määrä putosi liki kolmannekseen edellisvuodesta, 455 hehtaariin. Nuoren metsän hoitoala kasvoi 13 prosenttia 49 000 hehtaariin.

Maanmuokkausta tehtiin saman verran kuin edellisvuonna eli 105 000 hehtaaria. Suosituin menetelmä oli mätästys, sitä tehtiin liki 73 000 hehtaaria.

Metsänviljelyn pinta-ala supistui seitsemän prosenttia 96 000 hehtaariin. Istutuksen osuus oli 77 prosenttia ja kylvön 23 prosenttia. Eniten istutettiin kuusta, 50 000 hehtaarille. Mäntyä laitettiin 22 000 hehtaarille ja koivua 2 000 hehtaarille.

Lannoitusmäärä nousi 60 000 hehtaariin. Siitä kasvatuslannoituksen osuus nousi neljänneksellä 45 000 hehtaariin. Sen sijaan terveyslannoituksen määrä pysyi edellisvuoden tasolla, 15 000 hehtaarissa. Juurikäävän torjuntaa tehtiin liki 140 000 hehtaarilla, mikä on neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella hakkuualaksi arvioitiin 794 000 hehtaaria, mikä on reilut 100 000 hehtaaria enemmän kuin edellisvuonna. Harvennushakkuiden ja ylipuiden poiston osuus oli suurin, 72 prosenttia. Avohakkuita tehtiin viidesosalla ja luontaista uudistamista 5 prosentilla hakkuualoista.

Luken tilasto sisältää yksityisten, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Tiedot kerätään kyselytutkimuksella. Tilastosta puuttuvat yksityisten metsänomistajien omissa metsissään täysin omatoimisesti tekemät työt.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat