ELY-keskus edistää turvetuotantoalueiden ennallistamista Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa 

Ely-keskuksen hanke aktivoi ja tukee maanomistajia ennallistamaan turvetuotantoalueita ja kunnostamaan turvetuotannon kuormittavia vesistöjä. 

Tuotannosta poistuneiden turvetuotantoalueiden omistajat voivat ehdottaa ELY-keskuksen hankkeelle kohteita esiselvitykseen. (Kuvaaja: Keski-Suomen ELY-keskus)
Tuotannosta poistuneiden turvetuotantoalueiden omistajat voivat ehdottaa ELY-keskuksen hankkeelle kohteita esiselvitykseen. (Kuvaaja: Keski-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskus tarjoaa tukea ja neuvontaa turvetuotantoalueiden ennallistamiseen Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. NEVALA-hankkeen tavoitteena on tukea käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden ennallistamista ja edistää kestävää jälkikäyttöä, selviää ELY-keskuksen tiedotteesta.

Hankkeessa tunnistetaan ennallistamiseen ja vesistökunnostuksiin soveltuvia kohteita ja tuotetaan maanomistajia varten esiselvityksiä. Esiselvitys tarjoaa maanomistajalle tietoa alueen tilasta ja ennallistamismahdollisuuksista sekä soveltuvista rahoitusmahdollisuuksista.

Ennallistamisella pyritään luomaan entiselle turvetuotantoalueelle olosuhteet, joissa suokasvillisuus ja turpeen kertyminen alkavat palautua. Varsinaiset ennallistamistoimet toteutetaan erillishankkeina, joille hankkeessa pyritään löytämään vetäjätahot.

Euroopan Unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF tukee turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamista ja turvetuotannon kuormittamien vesistöjen kunnostuksia. Rahoitusta voivat hakea yritykset, yhdistykset, kunnat, osuuskunnat, yhteismetsät ja säätiöt. Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat