Elyn PEFC-muistio toimitettu EU-komissioon

Ympäristöjärjestöt ovat viitanneet muistioon parhaillaan käynnissä olevissa EU:n metsäprosesseissa.

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten (ely) muistio, jossa perustellaan ely-keskusten irtautumista PEFC-metsäsertifioinnin uudesta standardista, on toimitettu käännettynä EU-komissiolle. Ympäristöjärjestöt ovat viitanneet muistioon parhaillaan käynnissä olevissa EU:n metsäprosesseissa.

Yli kaksikymmentäsivuisen muistion mukaan PEFC-standardi muun muassa sivuuttaa tutkimustietoa, vesittää ekologisia vaatimuksia, ei turvaa metsien hiilinielua, ei tuo lisäarvoa elinympäristöjen säilymiselle eikä perustu ajantasaiseen luontovaratietoon.

”Näen, että tässä sekä EU:n kestävän rahoituksen metsäkriteerityössä ympäristöjärjestöt haluavat luoda kuvaa siitä, että pohjoismaiset metsät ovat huonossa kunnossa”, toteaa pohjoismaisia metsänomistajia Brysselissä edustava metsäkoordinaattori Lotta Heikkonen Nordic Family Forestry -järjestöstä.

Heikkonen sanoo näkevänsä päätöksentekoprosesseissa trendinomaisen muutoksen.

”Yhteisten ratkaisujen löytäminen ja kompromissien hyväksyminen ei enää tunnu kuuluvan päätöksentekoon.”

Metsälehti kertoi viime viikolla elyn ja Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä irtautua PEFC-metsäsertifioinnin standardityöstä. Päätös on herättänyt muissa standardityöhön osallistuneissa toimijoissa kysymyksiä valtion viranomaisen roolista markkinaehtoisessa sertifiointiprosessissa.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Muistettiinko myös mainita, että Suomessa on enemmän sertifioituja metsiä kuin missään muualla.

Metsänhoito Metsänhoito