Energiapuun hinnat parantuneet viime vuodesta, myös ostomäärä kasvanut

Hintojen nousu on ollut nopeaa, Lukesta todetaan.

Energiapuun kauppa on lisääntynyt alkuvuonna. Tammi-syyskuussa energiapuuta on ostettu yhteensä 3,7 miljoonaa kuutiota, mikä on kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista selviää.

Heinä-syyskuussa energiapuuta ostettiin miljoona kuutiota. Se on 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Energiapuusta maksettiin pystykaupoilla kolmannella kvartaalilla keskimäärin 11,89 kuutiolta. Se on tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin.

Hintojen nousu on ollut nopeaa, Lukesta todetaan. Vuonna 2021 karsitun rangan keskihinta oli koko maan pystykaupoissa alle kolmasosa kuitupuun keskihinnasta. Kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla rangan keskihinta nousi jo noin 80 prosenttiin kuitupuun keskihinnasta.

Puolet latvusmassaa

Energiapuun kaupan kokonaismäärästä lähes puolet – 472 000 kuutiota – oli kolmannella kvartaalilla latvusmassaa. Pystykaupoissa latvusmassasta maksettiin keskimäärin 7,4 euroa kuutiometriltä. Edelliseen kvartaaliin verrattuna hinta laski 8 prosenttia, mutta koko viime vuoden keskihinnat ylittyivät 42 prosentilla. Hankintakaupoissa latvusmassan hinta nousi edelliseltä kvartaalilta 13 prosenttia 27,7 euroon.

Karsittua rankaa kertyi vajaat 400 000 kuutiota. Pystykaupoissa rangan keskihinta nousi edelliseltä kvartaalilta reaalisesti 23 prosenttia 21,4 euroon. Hinta oli koko viime vuoteen verrattuna 2,4-kertainen. Hankintahinta nousi vastaavasti 17 prosenttia 48 euroon. Viime vuoden keskihinta ylittyi 42 prosentilla.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon. Hinnat tilastoidaan ilman valtion tukea.

Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Puumäärät edustavat arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.

Katso energiapuun hinnat tarkemmin täältä

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa