Erityishakkuut lisääntyivät ja taimimäärä pieneni valtion mailla

Metsähallitus istuttaa tänä vuonna pari miljoonaa tainta vähemmän kuin aiempina vuosina.

Valtion metsiin istutetaan tänä vuonna yhteensä 18 miljoonaa tainta. Se on runsaat kaksi miljoonaa tainta vähemmän kuin aiempina vuosina.

Lasku selittyy peitteisen metsänkäsittelyn yleistymisellä. Viime vuonna erityishakkuiden, kuten poimintahakkuiden ja pienalakasvatuksen, osuus uudistusluonteisista hakkuista nousi valtion mailla 31 prosenttiin. Peitteinen metsätalous on lisääntynyt etenkin turvemaakohteilla.

Tälle kesällä istutustöihin on pestattu noin 150 kesätyöntekijää. He ovat perinteiseen tapaan koululaisia. Suuri osa työskentelee Pohjanmaa–Kainuun alueella ja Lapissa.

Istutukset ovat jo hyvässä vauhdissa ja päättyvät juhannukseen mennessä. Syysistutukset käynnistyvät elokuun puolivälissä, silloin istutetaan kuusi miljoonaa tainta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito