Etämetsänomistajien liitto: Ennallistamisohjelma turha, Suomessa osataan itse

Liitton mukaan ohjelma voidaan tehdä täällä, jos sellainen tarvitaan.

Etämetsänomistajien liiton mukaan Suomen luonto osoittaa, että pystymme itse vastaamaan metsiemme hyvästä hoidosta.

”Emme tarvitse emmekä voi hyväksyä tänne minkäänlaista EU:n ennallistamisohjelmaa. Jos sellainen pitää tehdä, voimme tehdä sen omista lähtökohdistamme”, liiton kannanotossa todetaan.

Liitto muistuttaa, että hyvän metsänhoidon suosituksia, joissa huomioidaan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kehitys, päivitetään aina tarpeen mukaan.

”Suomessa puun ostajat ovat merkittävällä tavalla jo ottaneet käyttöön monia luonnon monimuotoisuutta parantavia toimia. Sellaisia ovat muun muassa suojatiheiköt, säästöpuut, tekopökkelöt, lahopuiden säästäminen, järeiden haapojen jättäminen pystyyn, rantojen jättäminen hakkuiden ulkopuolelle ja harvinaisempien lehtipuiden säästäminen hakkuissa.”

”Suomessa kaikkien metsänomistajien metsät ovat PEFC-sertifioituja. Jo se takaa metsien hyvän hoidon ja käsittelyn. Yhä useammat metsänomistajat ovat valinneet vaativamman FSC-sertifioinnin.”

”Suomen metsien puumäärä on tuplaantunut 80 vuoden takaisesta ajasta. Lapin kunttaiset kuusikot ovat muuttuneet vireiksi männiköiksi. Ennen kitukasvuiset suot kasvavat nyt puuta. Neljännes Suomen puuvaroista kasvaa nimenomaan soilla”, etämetsänomistajien kannanotossa todetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat