Etelä-Pohjanmaalla tutkitaan turvesoiden jatkokäyttöä

Maakuntaan nousee maailman ensimmäinen entiselle turvesuolle pystytetty mittausasema.

Etelä-Pohjanmaalle nousee maailman ensimmäinen entiselle turvesuolle pystytetty ilmastovaikutuksia havainnoiva jatkuvatoiminen mittausasema.

Kyseessä on osa Metsät turvemailla -hanketta, joka on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä 1,17 miljoonan euron kokonaisrahoituksen.

Suopohjien jälkikäytöstä väitellyt Kari Laasasenaho ja suoalan professorin pätevyyden omaava Risto Lauhanen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta pitävät hanketta tärkeänä turvemaavaltaiselle Etelä-Pohjanmaalle, koska energiaturpeen käyttö on vähenemässä. Siksi ilmastonmuutoksen torjuntaa tukeva tutkimustoiminta ja ratkaisujen löytäminen soiden jälkikäytölle ovat välttämättömiä.

Metsät turvemailla -hanke on osa Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Siinä selvitetään, kuinka paljon maankäyttösektorin päästöjä voitaisiin pienentää reheviä turvemetsiä ennallistamalla, ja toisaalta kuinka paljon nieluja voitaisiin kasvattaa metsittämällä tai ennallistamalla käytöstä poistettuja suonpohjia.

Hiiliasioiden lisäksi hanke tutkii turvemaiden vesiensuojelua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat