Etla moittii kestävän rahoituksen taksonomiaa – ”Eri osapuolia olisi pitänyt kuulla laajasti”

Taksonomia voi lisätä metsänomistajien hallinnollista rasitetta.

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ja sen ilmastoa koskeva säädös saa risuja Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta (Etla). Eduskunnan talousvaliokunnalle laaditussa lausunnossa Etla pitää yhteisten pelisääntöjen luomista tärkeänä, kun yksityistä rahoitusta kanavoituu enenevissä määrin ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista edistämään. Tässä käytettävien kriteerien tulisi kuitenkin luoda enemmän selkeyttä kuin sekaannusta metsäalan eri sidosryhmien keskuudessa.

Etlan mukaan taksonomian laatimisessa olisikin pitänyt kuulla eri osapuolia laajasti. Lisäksi kriteerien tulisi olla ymmärrettäviä ja selkeitä.

Vaikka metsänomistajat eivät kuulu suoraan taksonomian säännösten piiriin, metsäyhtiöt hankkivat puuta pääosin yksityisiltä metsänomistajilta. Näin ollen on mahdollista, että taksonomian vaikutukset tulevat ulottumaan myös yksityisiin metsänomistajiin. Se lisäisi hallinnollista rasitetta erityisesti pienemmille metsänomistajille, lausunnossa korostetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

TES

Kuvat