Euroopan metsille laaditaan yhteinen seurantajärjestelmä, lisäksi kehitetään entistä kestävämpiä metsänhoitotapoja

Suomesta hankkeessa mukana ovat Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Yhteiseurooppalaisessa PathFinder-hankeessa kehitetään Euroopan metsille yhteinen seurantajärjestelmä. Työn pohjana käytetään kansallisia metsäinventointeja ja muita olemassa olevia seurantajärjestelmiä.

Tutkittu tieto tukee päätöksentekoa, joka auttaa lisäämään hiilen varastointia ja pysäyttämään metsien biologisen monimuotoisuuden vähenemisen.

”Poliittiset päätökset perustuvat luotettaviin tietoihin metsävarojen tilasta ja tulevasta kehityksestä”, sanoo PathFinder-hankkeen koordinaattori Johannes Breidenbach Norwegian Institute of Bioeconomy Research NIBIOsta.

Hankkeessa kehitetään myös ennustemalleja Euroopan metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Lisäksi pyritään tarjoamaan entistä tehokkaampia ja kestävämpiä metsänhoitotapoja. Parhaista käytännöistä keskustellaan tutkijoiden ja sidosryhmien – poliittisten päättäjien, maanomistajien, metsänhoitajien sekä luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelijoiden – kesken.

”Lähestymistapamme on löytää Euroopan metsille polku, joka johtaa mahdollisimman vähäisiin kompromisseihin ja mahdollisimman suureen synergiaan metsien tarjoamien monien ekosysteemipalvelujen välillä”, Breidenbach sanoo.

Nelivuotiseen tutkimushankkeeseen osallistuu kaikkiaan 23 tutkimusorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana ovat Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hanke päättyy syksyllä 2026.

Kommentit (1)

  1. Muistetaan sitten euroopan metsille laittaa se 1952 lähtötaso ja palata siihen.

Metsänhoito Metsänhoito