Euroopasta rahoitusta metsien ilmastovaikutusten tutkimukseen

Katja Rinne-Garmston tutkii, miten ilmastonmuutos vaikuttaa boreaalisiin metsiin.

Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt huomattavan, liki kahden miljoonan euron rahoituksen Luonnonvarakeskuksen tutkija Katja Rinne-Garmstonille. Hänen Isoboreal-hankkeessa selvitetään, miten ilmastonmuutos vaikuttaa boreaalisiin metsiin.

Olosuhteiden vaikutusta metsien kasvuun tutkitaan analysoimalla puiden hiilen ja hapen isotooppeja. Päätavoitteena on vuosilustojen ilmastosignaalin nykyistä parempi tulkinta uusien menetelmien avulla.

”Voimme siten selvittää, miten esimerkiksi voimistuva maaperän kuivuus kasvukauden edetessä muuttaa vuosiluston sisäistä hiilen ja hapen isotooppien koostumusta. Projektin tulosten avulla voimme tehdä ennusteita boreaalisten metsien tulevaisuudesta muuttuvassa ilmastossa”, Rinne-Garmston sanoo.

Boreaalisten metsien on arvioitu olevan ilmastonmuutokselle erityisen herkkiä. Ilmastoon ne vaikuttavat hiilen kiertokulun ja maapallon säteilytasapainon kautta.

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) myöntämät apurahat ovat arvostetuimpia eurooppalaisia apurahoja. Valinnassa keskeistä on apurahaa hakeneiden tutkimusten uraauurtavuus sekä innovatiivisuus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat