Hakkuumahdollisuudet käytetty viime vuosina yli 90-prosenttisesti

Luonnonvarakeskuksen mukaan tilanne vaihtelee alueellisesti.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on jaksolla 2016–2025 yhteensä 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Viime vuonna se alitettiin selvästi, sillä hakkuut olivat runsaat 73 miljoonaa kuutiota. Se on 5 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin huippuvuonna 2018.

Koska hakkuumäärät vaihtelevat vuosittain, on hakkuita ja hakkuumahdollisuuslaskelmia kuitenkin hyvä verrata Luken mukaan usean vuoden jaksolla.

”Vuosina 2016–2019 on hakattu keskimäärin 91 prosenttia hakkuumahdollisuuksista”, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Tilanne vaihtelee alueellisesti. Pohjois-Suomessa eli kolmen pohjoisimman maakunnan alueella hakattiin vuosina 2016–2019 keskimäärin kolme neljäsosaa arvioiduista hakkuumahdollisuuksista. Etelä-Suomessa hakkuiden määrä oli vastaavasti 97 prosenttia.

Suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä ylittyi tällä jaksolla vähintään viidellä prosentilla Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Kanta-Hämeessä.

”Vuonna 2019 noin suuri ylitys oli ainoastaan Etelä-Karjalassa sekä Ahvenanmaan maakunnassa, jossa mittavat myrskytuhot lisäsivät hakkuita”, Torvelainen kertoo.

Hakkuukertymä kutistui eteläisessä Suomessa

Viime vuoden hakkuukertymästä 87 prosenttia eli 64 miljoonaa kuutiota oli tukki- tai kuitupuuta. Tukkia oli 26 miljoonaa kuutiota ja kuitua 38 miljoonaa kuutiota. Loput vajaa 10 miljoonaa kuutiota oli erilaista energiapuuta.

Runkopuun hakkuukertymä pieneni vähintään 10 prosenttia Kymenlaakson, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella hakkuumäärät pysyivät kutakuinkin ennallaan tai nousivat hieman.

Puuston poistuma pieneni viime vuonna 88 miljoonaan kuutiometriin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa