NordFuelin suunnittelemalle biojalostamolle myönnettiin investointitukea

Haapavedelle rakennettava jalostamo olisi ensimmäinen suomalainen suuren mittakaavan laitos, joka tuottaa bioetanolia puutähteistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 24,5 miljoonaa euroa investointitukea NordFuelin biojalostamolle. Jalostamo rakennetaan Haapavedelle. Tuki kohdistuu uuteen teknologiaan eli etenkin bioetanolilaitoksen ja biokaasulaitoksen investointikustannuksiin. Laitoksen kokonaishinnaksi on arvioitu noin 280 miljoonaa euroa.

Valmistuttuaan laitos tuottaa nykyisten suunnitelmien mukaan noin 83 miljoonaa litraa bioetanolia liikennekäyttöön sekä 250 gigawattituntia biokaasua. Kaasua voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai liikennekäytössä.

”Haapaveden biojalostamohanke edistää kansallista tavoitetta liikenteen biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseksi sekä hallituksen ajamaa siirtymistä kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää ja fossiilivapaata yhteiskuntaa, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Raaka-aineena biojalostamo käyttäisi metsätähdehaketta, kokopuuhaketta, rankahaketta sekä teollisuuden puutähteitä, eli sahanpurua ja sahahaketta. Näitä laitoksella kuluisi noin 275 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineen saatavuus on varmistettu aiesopimuksilla toimittajien kanssa. Tukkia tai kuitupuuta laitoksella ei ole tarkoitus käyttää.

NordFuel tekee investointipäätöksen laitoksesta ensi vuonna, rakentaminen alkaisi vuonna 2022.

Biojalostamohankkeen yhteydessä olemassa oleva Haapaveden voimalaitos uudistettaisiin turvelauhdesähkölaitoksesta puuta käyttäväksi yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitokseksi. Vaihtoehtona on rakentaa uusi höyrylaitos tuottamaan ainoastaan biojalostamon vaatima energia. Molemmissa tapauksissa laitos on suunniteltu siten, ettei se edellytä fossiilisia polttoaineita.

NordFuelin hanke on ensimmäinen suomalainen suuren mittakaavan laitos, joka tuottaa bioetanolia ja biokaasua puutähteistä. Tukipäätös on jatkoa ministeriön viime joulukuussa tekemille päätöksille, joissa uusiutuvan energian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea myönnettiin muun muassa Helenin ja Lounavoiman hankkeille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka