Harvennuksille työstetään uutta hakkuutapaa

Luonnonvarakeskus kehittää käytäväharvennusta, jossa puut kaadetaan ajourien välistä noin 1–2 metrin levyisissä käytävissä.

Nuorten mäntyvaltaisten metsien ensimmäiseen harvennukseen ollaan kehittämässä uutta koneellista hakkuutapaa. Luonnonvarakeskuksen johtamassa hankkeessa työstetään ns. käytäväharvennusta, jossa puut kaadetaan ajourien välistä noin 1–2 metrin levyisissä käytävissä.

Luken mukaan tarkoitus on, että uusi menetelmä nopeuttaa ensiharvennushakkuuta ja laskee puun hankintakustannuksia energian tuotannon ja metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Lisäksi menetelmän tulee täyttää hyvän metsänhoidon suositukset ja tuottaa lisäarvoa korjuuyrittäjille.

Uutta menetelmää voidaan käyttää nykyisllä koneteknologioilla.

Käytäväharvennuksen soveltuvuutta on selvitetty aikaisemmin Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Suomessa yleisesti käytetty harvennustapa on ollut valikoiva harvennus, jossa poistettavat puut valitaan yksilöittäin ajourien välimaastosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito