Hirvenkaatolupien hakeminen sähköiseksi

Halutessaan pyyntiluvan voi hakea edelleen paperilomakkeella.

Hirvieläinten pyyntiluvat haetaan tänä keväänä ensimmäistä kertaa sähköisesti. Suomen riistakeskus uskoo, että uudistettu lupahakupalvelu otetaan innostuneesti vastaan.

Sähköinen haku nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Suomen riistakeskuksen aluetoimistot käsittelevät vuosittain parituhatta hirvieläinten pyyntilupahakemusta.

Myös luvan hakeminen helpottuu, kun lupa-alue määritetään ja hakemuksen tiedot täytetään, tallennetaan ja tarvittaessa päivitetään tietokoneella. Erityisesti suurissa yhteisluvissa aikaa vievä hakemuskartan piirtäminen käsin jää historiaan.

Hirvenmetsästäjät ottivat jo viime syksynä hirvieläinhavaintojen ja saaliiden kirjaamisessa sujuvasti käyttöön sähköisen Oma riista -palvelun.

Sähköisen pyyntilupahakemuksen on oltava perillä viimeistään 2. toukokuuta. Suomen riistakeskus tekee päätökset 25. heinäkuuta mennessä.

Halutessaan pyyntiluvan voi hakea edelleen paperilomakkeella. Paperinen hakemus liitteineen toimitetaan Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle viimeistään 2. toukokuuta. Hakijan on myös toimitettava kopio hakemuksesta riistanhoitoyhdistykselle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset