Hirviä tavoiteltua enemmän joka toisella talousalueella

Alueelliset riistaneuvostot ovat kuulleet sidosryhmiä hirvikannan hoidosta ja asettaneet tavoitteet hirvitiheydelle.

Hirvikanta on tuoreimman arvion mukaan tavoiteltua suurempi noin puolella hirvitalousalueista, Suomen riistakeskuksesta kerrotaan. Näillä alueilla kanta pyritään saamaan ensi syksyn jahdissa tavoitetasolle.

Noin puolella alueista kanta on tavoitetasolla. Hirvitalousalueita on 59 kappaletta.

Asetettujen hirvitavoitteiden toteuttamisesta vastaavat Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset. Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus.

Tiheystavoitteet vaihtelevat

Alueelliset riistaneuvostot ovat kuulleet sidosryhmiä hirvikantojen hoidosta ja asettaneet hirvitalousalueille tiheystavoitteet. Tavoitteet vaihtelevat: Etelä- ja Keski-Suomessa tavoitteena on noin kolme hirveä tuhannella hehtaarilla, Pohjois-Suomessa vähemmän. Korkeimmat tiheystavoitteet ovat Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Rannikko-Pohjanmaalla.

Asetetut tavoitteet tarkoittavat, että hirvien talvikanta pysyy 65 000–89 000 yksilön välillä. Luonnonvarakeskuksen mukaan viime syksyllä 2016 kanta oli metsästyksen jälkeen 79 000–103 000 hirveä.

Korkeimmat hirvitiheydet löytyvät läntiseltä rannikkoseudulta, etelärannikolta ja maan keskiosissa, matalimmat Pohjois-Karjalan ja Lapin alueilla. Hirvikannan koko on viime vuosina hieman kasvanut.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut