Metsätietolain valmistelussa mutkia

Lakiluonnokseen sisältyvä mahdollisuus poistaa kuviomuotoiset metsävaratiedot Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä on oikeudellisesti ongelmallinen.

Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmiä koskevan lain uudistaminen on mutkistunut ja valmisteluun tarvitaan lisää aikaa. Lakiluonnos tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden kieltää kuviomuotoisten metsävaratietojensa julkaisu ja poistaa ne Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Tämä on osoittautunut oikeudellisesti ongelmalliseksi, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Ehdotettu kielto-oikeus poikkeaisi perustuslain julkisuusperiaatteesta. Lisäksi kielto-oikeus merkitsisi, että yksittäisellä henkilöllä olisi mahdollisuus päättää viranomaisen rekisterin sisällöstä.

Kielto-oikeutta pidettiin asiaa valmisteltaessa tarpeellisena, sillä osalle metsänomistajista kuviomuotoisten metsävaratietojen avaaminen julkiseksi on herkkä asia. Maa- ja metsätalousministeriö etsii asiaan uutta ratkaisua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut