Hirvijahdissa riittää vielä tekemistä

Verotusennuste lupaa hyvää monille alueille, mutta kantatavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä lisää kaatoja.

Hirvenmetsästäjät saavat vielä paukutella pyssyjään monin paikoin kantatavoitteiden saavuttamiseksi tällä jahtikaudella. Tämän hetkisten kaatomäärien perusteella hirvikanta on jäämässä tavoitteita suuremmaksi muun muassa paikoin Jyväskylän pohjoispuolella, Tampereen pohjois- ja itäpuolelle sekä Kaakkois-Suomen rannikkoseudulla.

Jyväskylän pohjoispuolelle jäisi tämän hetken kaatojen perusteella paikoin noin neljä hirveä tuhatta hehtaaria kohden, kun kantatavoite on 2,5–3 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Jahtitilanne käy ilmi Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen julkaisemasta hirvikannan reaaliaikaisesta verotusennusteesta. Ennuste arvioi jahdin etenemistä Suomen 59 hirvitalousalueella, ja auttaa metsästäjiä päättämään kaatolupien käytöstä metsästyksen loppusuoralla.

Ennusteen perusteella kaatolupia olisi syytä käyttää vielä myös Porin pohjoispuolella, Hämeenlinnan länsipuolella, Itä-Uudellamaalla ja paikoin Turun seudulla. Hirvitiheys näyttää jäävän suureksi myös Pohjois-Suomessa, etenkin Inarissa, mutta Lapin alueella havaintojen kattavuus ennustepalvelussa on heikoin.

Hirviä kaatunut viime vuoden tahtiin

Tasaisin tilanne jahtitavoitteiden suhteen on Itä-Suomessa. Kantatavoitteissa on tosin eri puolilla Suomea isoja eroja, joten vaikka jahdin tulos vastaisikin tavoitetta, metsänomistajat ovat muun muassa Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa ilmaisseet hirvimäärän jäävän silti yhä liian suureksi metsävahinkoihin nähden.

Hirviä on saatu tänä syksynä saaliksi samanlaisessa tahdissa kuin vuosi sitten. Tähän mennessä hirviä on kaadettu ennakkotiedon mukaan noin 45 000. Viime metsästyskaudella kaadettiin yli 56 000 hirveä, mikä oli 6 000 hirveä enemmän kuin aiempana vuonna.

Kaatomäärän noususta huolimatta hirvimäärä oli viime vuoden jahdin jälkeen 76 500–101 000 hirveä, kun tavoite talvikannalle oli 65 000–89 000 hirveä.

Ennuste: www.riistahavainnot.fi

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat