Hirvikanta pieneni

Eniten hirviä oli vuoden 2017 jahdin jälkeen eteläisellä ja lounaisella rannikolla.

Suomessa oli syksyn 2017 jahdin jälkeen noin 88 000 hirveä, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke). Kanta pieneni Etelä-Suomessa 12 ja Pohjois-Suomessa 11 prosenttia vuodesta 2016.

Eniten hirviä oli eteläisellä ja lounaisella rannikolla. Siellä hirvitiheys oli vähintään viisi hirveä tuhannella hehtaarilla. Etelä- ja Länsi-Suomessa hirvitiheydet olivat pääasiassa kolmesta neljään hirveä tuhannella hehtaarilla. Itä- ja Pohjois-Suomessa hirviä oli pääosin alle kolme tuhannella hehtaarilla.

Hirvikannan tuotto aikuisia naarashirviä kohti oli 2000-luvun alhaisin laajoilla alueilla Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Aikuisten hirvien sukupuolten lukusuhde oli korkeintaan 1,5 lehmää sonnia kohti Lounais- ja Etelä-Suomessa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat