Ilmastopaneeli: Maankäyttösektorin hiilinielua vahvistettava

Ilmastopaneelin mukaan maa- ja metsätalouskäytössä olevien turvemaiden päästöjä voitaisiin vähentää huomattavasti.

Suomen ilmastopaneeli on esittänyt oman suosituksensa maankäyttösektorin eli käytännössä metsien ja maaperän hiilinieluksi. Ilmastopaneelin mukaan Suomen tulisi ylläpitää vähintään historialliseen keskimääräiseen nettonieluun pohjautuvaa 21 miljoonan tonnin nettonielun tasoa ja kasvattaa sitä hieman vuoteen 2050 mennessä.

”Maankäyttösektorilla on paljon mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Keskustelu metsien kasvusta ja hakkuista on tärkeää, mutta ei pidä unohtaa maaperän päästöjä, joiden osuus on merkittävä. Esimerkiksi maa- ja metsätalouskäytössä olevien turvemaiden päästöjä voitaisiin vähentää huomattavasti”, sanoo Suomen ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Kristiina Regina.

Ilmastopaneelin mukaan maankäyttösektorin nettonielu ei tällä hetkellä yllä sen asettamaan tavoitteeseen, vaan suunnan kääntämiseksi ja nielun vahvistamiseksi tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä.

Vuonna 2019 koko maankäyttösektorin hiilinielu oli runsaat 17 miljoonaa tonnia ja metsämaan noin 25 miljoonaa tonnia. Viime vuonna hiilinielut ovat vähentyneiden hakkuiden seurauksena kaikella todennäköisyydellä kasvaneet tästä.

Kommentit (1)

  1. Kasvatetaanko hiilinieluja hoitamalla metsiä, jolloin puiden kasvu lisääntyy vai vähentämällä hakkuita, jolloin metsään jää enemmän puuta ja metsänhoidon mielekkyys ja sitä kautta puiden kasvu vähenee?

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat