Ilmastopaneelin Ollikainen Ylelle: lämpölaitosten puupolttoaineille vero

Ollikainen pelkää, että jos suuret kaupungit korvaavat sekä hiilen että turpeen puun poltolla, palamaan päätyy myös metsäteollisuuden jalostukseen kelpaavaa runkopuuta.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ehdottaa veroa energialaitosten kiinteille puupolttoaineille Ylen sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa. Taustalla on Ollikaisen mukaan Ilmastopaneelin pelko siitä, että puun poltto kasvaa räjähdysmäisesti, kun lämpölaitokset pyrkivät eroon kivihiilestä ja turpeesta tällä vuosikymmenellä.

Tämän hetken linjausten perusteella kivihiilen polttaminen loppuu ja turpeen käyttö puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Hakkuissa ja metsäteollisuuden tuotannossa syntyvää niin sanottua hukkapuuta ei riitä sekä hiilen että turpeen korvaajaksi.

”Metsäteollisuudesta ei saada ilmaston kannalta kestävästi sivuvirtoja tai hakkuutähteitä niin paljoa. Se voi johtaa siihen, että aletaan käyttää (jatkojalostukseen kelpaavaa) runkopuuta yhä enemmän bioenergiaksi”, Ollikainen sanoo Ylelle.

Uutta lämmitysteknologiaa polttamisen sijaan

Ollikaisen mukaan veron tarkoitus olisi saada energiayhtiöt tajuamaan, ettei suurten kaupunkien lämmittäminen voi ilmaston näkökulmasta perustua laajamittaisesti puun polttamiseen. Puuenergia pitäisi säästää turpeesta riippuville pienille kunnille, sillä suurilla kaupungeilla on paremmat mahdollisuudet ottaa käyttöön uutta lämmitysteknologiaa.

Kaiken ytimessä on se, että laajamittainen asioiden polttaminen ei ylipäänsä ole järkevä lämmöntuotantotapa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ollikaisen mukaan valtion pitäisi tukea nykyistä avokätisemmin uusien lämmitysteknologioiden kehittämistä.

Jo tällä hetkellä tutkitaan esimerkiksi maalämmön ja hukkalämmön tehokkaampaa hyödyntämistä kaupunkien lämmityksessä. Helsingissä on jopa käynnissä kilpailu, jossa tarjotaan miljoonan euron palkkiota keinoista, joilla pääkaupungin asukkaiden talvisin tarvitsema lämpö voidaan tuottaa ilman biomassan polttamista.

Ollikainen muistuttaa myös, että turpeenpoltosta kiinni pitäminen vähentää ilmastolaskelmissa metsäteollisuuden hakkuumahdollisuuksia, sillä turvetuotannon lähes kahden miljoonan tonnin vuotuiset maaperäpäästöt pitää kompensoida muualla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat