Iloinen yllätys hakkuuaukolla – taimet olivat elossa

Metsälehden uudelleen istuttamat roustetaimet olivat selvinneet hyvin alkukesästä.

Hakkuuaukoille istutetut taimet ovat kärsineet eri puolilla Suomea monenlaisista tuhoista viimeisen vuoden aikana. Yksi tuhonaiheuttajista on ollut rouste eli pintarouta, joka nostelee pieniä istutustaimia juuripaakkuineen ylös maasta. Juurineen pinnalle noussut taimi kuivuu ja kuolee, ellei sitä paina takaisin maahan.

Metsälehti istutti roustetaimia uudelleen toukokuun alussa Kaakkois-Suomessa. Takaisin maahan painettujen taimien tulevaisuus näytti juhannuksen jälkeen valoisalta. Suuri osa kuusentaimista oli hengissä, ja niissä oli uutta kasvua.

Metsänomistajan työ jatkuu

Roustetaimien juuristo ehti toki kärsiä maanpinnalla pakkasesta ja kuivuudesta, joten pienten kuusten kasvu on ottanut takapakkia. Heinä, pintakasvillisuus ja luontaisesti syntyvä lehtipuusto ovat entistä suurempi uhka kärsineille taimille, joten istutuskuuset tarvitsevat raivaajan apua vielä seuraavat kymmenen vuotta. Ilman raivausta jalostettujen istutustaimien parempi kasvu menetetään, ja tulevassa metsässä kasvaa vähemmän arvokkainta tukkipuuta.

Taimikoiden seuranta vaatii metsänomistajalta suurta kärsivällisyyttä, sillä puuntaimet ovat usein yllättävän sitkeitä ja jatkavat kasvuaan vaikeuksista huolimatta. Nuorimpien taimikoiden täydennysistutus on ajankohtaista siinä vaiheessa, kun kuusitaimikossa on tuhojen seurauksena alle 1 300 ja mäntytaimikossa alle 1 500 elävää tainta hehtaarilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito