Jättirekat säästävät kustannuksia ja leikkaavat hiilipäästöjä

HCT-rekat vähentäisivät vuosittain jopa 157 000 puutavarakuormaa ja 39 000 hakekuormaa.

HCT-ajoneuvoyhdistelmät eli yli 76-tonniset jättirekat säästävät kustannuksia sekä tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteiset rekat, mutta liikenneturvallisuudessa ei ole eroa.

Näin kertoo Metsätehon väliraportti kokeilusta, jossa on ollut mukana runsaat 10 puutavara- ja hakeyhdistelmää. Niiden kokonaispainot vaihtelevat 84 ja 104 tonnin välillä.

Tarkemmin sanottuna HCT-rekat vähentäisivät vuosittain 72 000–157 000 puutavarakuormaa ja 11 000–39 000 hakekuormaa 76-tonnisiin yhdistelmiin verrattuna. Alustavien laskelmien mukaan puutavaran ja sivutuotehakkeen kuljetuskustannukset vähentyisivät 12–36 miljoonaa euroa vuodessa.

Puutavarakuljetuksissa polttoaineen kulutus laskisi 5,6–20,1 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt saman verran.

”Liikenneturvallisuutta koskevissa tutkimuksissa ei ole havaittu, että yli 76-tonnisilla olisi merkittäviä eroja verrattuna nyky-yhdistelmiin”, raportissa todetaan.

Osa tierasituksia koskevista selvityksistä on vielä kesken, joten niitä koskevat tulokset esitetään myöhemmin ilmestyvässä loppuraportissa.

Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Sallittua pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia on Suomessa kokeiltu vuodesta 2013 lähtien poikkeusluvilla.

Kommentit (1)

  1. Suomen ohut pinnoitteiset tiet eivät kestä edes nykyisten rekkojen painoa.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat