Kaicell sopi energiayhteistyöstä Loiste-yhtiöiden kanssa

Tarkoitus on selvittää yhdessä uusiutuvaan energiaan liittyviä yhteistyömahdollisuuksia.

Paltamoon biotuotetehdasta kaavaileva Kaicell ja energiakonserni Loiste-yhtiöt ovat tehneet aiesopimuksen energiantuotantoon liittyvän yhteistyön kehittämisestä. Tarkoitus on selvittää uusiutuvaan energiaan liittyviä yhteistyömahdollisuuksia, teknisiä ratkaisuja ja investointitarpeita.

Kaicellin suunnittelema biotuotetehdas tuottaisi vuodessa 600 000 tonnia valkaistua sellua. Tehdas olisi myös merkittävä bioenergian tuottaja ­– sen prosesseissa sivutuotteena muodostuvalla lämpöenergialla voisi kattaa lähes koko Kajaanin seudun kaukolämpötarpeen, sähkön tuotantokapasiteetti voisi vastata koko Kajaanin seudun sähkönkulutustarpeesta.

Tehdas käyttäisi raaka-aineena havu- ja koivukuitupuuta sekä haketta. Puunhankinnan ja tuotantoprosessin yhteydessä syntyy huomattavat määrät biopolttoainetta, jota on myös mahdollista hyödyntää Kajaanissa ja paikallisissa lämpölaitoksissa.

”Toteutuessaan energiayhteistyö tulisi merkittävästi edistämään Kajaanin kaupungin ja Loiste-yhtiöiden hiilineutraalia lämmön- ja energiantuotantoa sekä paikallista biopolttoaineiden hankintayhteistyötä”, Loisteen toimitusjohtaja Reino Huusko arvioi.

Kaicellin tehtaan rakentamisesta on tarkoitus tehdä päätös vuonna 2022.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut

Kuvat