Kansallinen metsästrategia hyväksytty, luontojärjestöiltä eriävä mielipide

Strategia ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia vuoteen 2035 asti.

Kansallinen metsäneuvosto on tänään hyväksynyt Kansallisen metsästrategian. Uutta metsästrategiaa lähdetään toteuttamaan ensi vuoden alusta. Se ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia vuoteen 2035 saakka.

”Toimintaympäristön muutosten vuoksi uudistetulle Kansalliselle metsästrategialle on tällä hetkellä todellinen tarve. On hienoa, että pääsemme jo ensi vuoden alusta laittamaan toteen strategiaa”, sanoo metsäneuvos Erno Järvinen.

Uuden metsästrategian visio on ”Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille”. Strategia rakentuu neljästä päämäärästä, joissa korostetaan muun muassa metsien aktiivista, monipuolista ja kestävää käyttöä, metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta sekä osaamisen vahvistamista metsäalalla.

WWF ja Suomen Luonnonsuojeluliitto jättivät strategiasta eriävän mielipiteensä. Järjestöjen mielestä strategia painottuu metsien hoitoon ja taloudelliseen hyödyntämiseen eikä riitä varmistamaan metsätalouden kestävyyttä luonnon ja ilmaston osalta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito