Käräjäoikeus vapautti metsäasiantuntijat liito-oravasyytteistä

Luonnonsuojelurikoksista on tänä vuonna nostettu useita syytteitä metsäasiantuntijoita vastaan.

Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut kolme metsäasiantuntijaa syytteistä, jotka koskivat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä metsänhakkuissa. Metsäasiantuntijoita syytettiin luonnonsuojelurikoksesta, sillä liito-orava on suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain nojalla.

”Käräjäoikeuden mukaan metsäasiantuntijat olivat noudattaneet hyvää huolellisuutta metsän hakkuun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä huomioineet mahdollisen liito-oravan. Olemme tyytyväisiä päätökseen”, toteaa Meto – Metsäalan asiantuntijoiden puheenjohtaja Stefan Borgman.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan metsäasiantuntijat olivat jättäneet liito-oravalle avohakkuussa säästöpuita ja etsineet suunnitteluvaiheessa huolellisesti havaintoja liito-oravasta alueelta niitä löytämättä. Ely-keskuksen havainto liito-oravasta oli vuodelta 2009, eikä alueella enää ollut liito-oravaa.

Käräjäoikeuden vapauttavan päätöksen myötä valtio maksaa oikeudenkäyntikulut, jotka nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin.

Meton mukaan tänä vuonna on luonnonsuojelurikoksista nostettu useita syytteitä metsäasiantuntijoita vastaan.

Kommentit (1)

  1. Voisikon noita rahoja käyttää viisaammin? Esimerkiksi poliisien palkkaamiseen ihmisten suojeluun.

    Nuo papanakasat metsissä saattavat tietysti olla sinne aidosti syntyneitä tai sinne vietyjä jostain kaupungin lähimetsästä kerättyjä. Meidänkin metsissä on väitetty löydetyn parista kohtaa papanoita. Ei kuitenkaan koskaan myöhemmin enää löydetty vaikka etsijöinä oli alan asiantuntijat.

    Jos liito-oravia haluaa nähdä, pitää mennä valtaväylien varsille tai kaupunkien lähimetsiin. Niistä löytyy. Ei yleensä metsistä, joissa monet pedot pistävät liiturit suihinsa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat