Koneyrittäjien Vento: Tuhkan käyttöä metsäteissä voidaan lisätä

Tuhkan käyttö metsätierakenteissa kannattaa, jos kuljetusmatka jää alle 50 kilometrin.

Tuhkan käyttöä metsäteiden rakenteissa voidaan lisätä. Tuhkaa syntyy vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia, mistä jopa puolet päätyy kaatopaikoille.

”Käytön lisäämiseksi tarvitaan lisää tietoa tuhkan ominaisuuksista ja hyödynnettävyydestä”, totesi Koneyrittäjien metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja Jari Vento Metsänparannuspäivässä Ikaalisissa.

Tuhkaa on kokeiltu metsäteiden rakenteissa, ja se on todettu kannattavaksi ja turvalliseksi materiaaliksi. Vennon mukaan tuhkan käyttö metsätierakenteissa kannattaa taloudellisesti, jos kuljetusmatka jää alle 50 kilometrin.

”Kun tuhkaa käytetään maarakentamisessa tai lannoitteena, on tunnettava tuhkien ominaisuudet ja koostumus. Tällöin käyttö on turvallista sekä levittäjälle että ympäristölle”, Vento sanoi.

Nykyisin tuhkaa voidaan käyttää tierakenteissa pelkällä ilmoitusmenettelyllä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat