Metsäalan kuljetukset kääntyneet laskuun

Kuljetusmäärien lasku näkyy selvimmin Kaakkois-Suomessa ja pohjoisessa.

Metsäalan kuljetukset ovat vähentyneet selvästi touko-elokuussa, kertoo SKAL-kuljetusbarometri. Kaiken kaikkiaan kuljetusyritysten barometrissä antamat ennusteet syksyn kysynnästä ovat heikoimmat sitten vuoden 2015.

Tukki- ja kuitupuutavaraa kuljettavista vain 10 prosenttia kertoi kuljetusten lisääntyneen. Sen sijaan kuljetettava väheni 58 prosentilla. Liikevaihto on laskenut 63 prosentilla kyselyyn vastanneista metsäalan kuljetusyrityksistä.

Alueellisesti kuljetusmäärien lasku näkyy selvimmin Kaakkois-Suomessa ja pohjoisessa.

Hieman alle puolet vastanneista ennustaa kuljetusmäärien laskua syksyn aikana ja noin neljännes kasvua.

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajan Kari Palojärven mukaan kuljetusmäärien lasku johtuu viennistä ja Keski-Euroopan markkinatilanteesta.

”Kirjanpainajatoukan aiheuttamien tuhojen vuoksi keskieurooppalaiset metsänomistajat ovat joutuneet korjaamaan metsiään ja varastot ovat täynnä kuitupuuta. Niinpä eurooppalaisilta asiakkailta ei ole tullut odotettuja tilauksia”, Palojärvi toteaa tiedotteessa.

Palojärven mielestä metsäalan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin hyvät, sillä suuria investointeja on tehty ja uusia tulossa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa