Karhujahdissa tänä syksynä ennätyssaalis – yhteensä 342 karhua

Eniten karhuja kaadettiin Pohjois-Karjalassa.

Karhujahti päättyi lokakuun lopussa. Saaliiksi saatiin Suomen riistakeskuksen mukaan ennätykselliset 342 eläintä, mikä on 37 enemmän kuin viime vuonna. Metsästyksen enimmäiskiintiö oli 384 karhua.

Tänä vuonna metsästystä suunnattiin etenkin itäisen Suomen karhutihentymäalueille. Eniten lupia oli Pohjois-Karjalassa, jossa kaadettiinkin ennätykselliset 163 karhua. Muun eteläisen Suomen alueelta kaadettiin yhteensä 108 otsoa. Poronhoitoalueella kaadettiin yhteensä 71 karhua.

Luonnonvarakeskuksen mukaan karhukanta on kasvanut edellisvuodesta. Ennen metsästyskautta yli vuodenikäisiä karhuja arvioitiin olevan 2 000 ja pentuja yli 400. Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelun kriteerit.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

MOT