Karsitun rangan hinta tuplaantui loppuvuonna, samalla ostot vähenivät

Luonnonvarakeskuksen mukaan energiapuukauppa väheni viime vuonna muutaman prosentin.

Energiapuun hinnat nousivat viime vuonna. Luonnonvarakeskuksen mukaan energiapuusta maksettiin vuonna 2022 pystykaupoissa keskimäärin 5,5 euroa ja hankintakaupoissa 28,6 euroa kuutiolta. Edelliseen vuoteen verrattuna keskihinta nousi reaalisesti seitsemän prosenttia molemmissa kauppatavoissa.

Karsitun rangan keskihinta oli pystykaupoissa 7,1 euroa ja hankintakaupoissa 32 euroa kuutiolta. Hinta nousi kuitenkin voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä: pystykaupoissa keskihinta kipusi 13,7 euroon kuutiolta, mikä on edelliseen vuosineljännekseen verrattuna reaalisesti 2,2-kertainen ja koko vuoden 2021 tasoon verrattuna 2,4-kertainen. Hankintakaupoissa keskihinta kohosi 36,7 euroon.

Latvusmassan keskihinta oli koko vuoden pystykaupoissa 4,8 euroa ja hankintakaupoissa 19,3 euroa kuutiolta. Hinta laski pystykaupoissa seitsemän prosenttia mutta nousi hankintakaupoissa neljä prosenttia.

Latvusmassan hinta laski viimeisellä neljänneksellä 4,3 euroon kuutiolta. Se on reaalisesti 15 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja 18 prosenttia vähemmän kuin koko viime vuonna.

Ostomäärä laski

Hintojen noususta huolimatta karsitun rangan kauppamäärä pieneni koko vuonna viidenneksellä – ostomäärä kutistui etenkin viimeisellä neljänneksellä – latvusmassan ostot sen sijaan lisääntyivät 16 prosenttia edellisvuodesta. Kaikkiaan energiapuun tilastoitu kauppa kutistui viime vuonna kolme prosenttia edellisvuodesta.

Puutavaralaji Määrä, 2022/4 Määrä, 2022/1-4
Kannot 28 000 m3 112 000 m3
Latvusmassa 819 000 m3 2 098 000 m3
Kokopuu 54 000 m3 178 000 m3
Karsittu ranka 295 000 m3 1 668 000 m3
Yhteensä 1 195 000 m3 4 056 000 m3

Luonnonvarakeskuksen julkaisemat puumäärät edustavat arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta. Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon. Hinnat tilastoidaan ilman valtion tukea.

Katso energiapuun hinnat tarkemmin tästä!

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa