Kehysriihi: Metsähallitukselta lisää rahaa valtiolle

Hallitus perustelee päätöstään puunhinnan nousulla ja merituulivoimatuloilla.

Metsähallitus joutuu tulevina vuosina hankkimaan nykyistä enemmän rahaa valtiolle. Hallitus päätti osana kehysriihtä kasvattaa Metsähallituksen vuosittain valtiolle tulouttamaa summaa portaittain 20 miljoonalla eurolla.

Hallitus perustelee päätöstään puunhinnan nousulla ja merituulivoimatuloilla.

Ensi vuonna lisäys on viisi miljoonaa euroa ja kasvaa viidelle miljoonalla eurolla vuodessa kunnes vuonna 2028 Metsähallituksen odotetaan tulouttavan 20 miljoonaa euroa nykyistä enemmän.

Viime vuonna Metsähallituksen tuloutus valtiolle oli 120 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan valtion metsiin kohdistuu suojelupaineita muun muassa EU:n ympäristö- ja ilmastolinjauksien vuoksi.

Puukauppa Puukauppa