Metsäsäätiöltä viime vuonna apurahoja lähes kaksi miljoonaa euroa

Apurahoja myönnettiin selvästi eniten lasten ja nuorten hankkeisiin.

Suomen Metsäsäätiö myönsi viime vuonna apurahoja yhteensä 1,8 miljoona euroa, säätiö tiedottaa.

Säätiön hallitus teki yhteensä 22 myönteistä apurahapäätöstä, minkä lisäksi säätiön toimitusjohtaja myönsi pieniä, alle 4 999 euron, apurahoja yhteensä 155 hankkeelle.

73 prosenttia toimitusjohtajan myöntämistä apurahoista kohdistui lasten ja nuorten metsäretkien kuljetuskustannuksiin.

Maantieteellisesti säätiön rahoittamat hankkeet jakautuivat tasaisesti kaikkialle Suomeen.

Teemallisesti apurahaa myönnettiin selvästi eniten lasten ja nuorten hankkeisiin, 42 prosenttia kaikista apurahoista. Vaikuttajaviestinnän ja tutkimuksen osuudet kokonaispotista olivat kumpaisellakin 20 prosentin luokkaa.

Nämä kolme teemaa yhdessä uusien vastuullisuushankkeiden kanssa ovat säätiön apurahatoiminnan ytimessä myös tänä vuonna.

Metsänhoito Metsänhoito