Keiteleellä sukupolvenvaihdos, Ilkka Kylävainio jatkaa vielä hallituksessa

Sahaliiketoiminnasta vastaa jatkossa Matti Kylävainio, jalostuksesta ja puunhankinnasta Mikko Kylävainio.

Sahakonserni Keiteleen sukupolvenvaihdos on viety päätökseen. Yhtiön perustaja, keväällä 76-vuotta täyttänyt Ilkka Kylävainio on siirtänyt yhtiön kokonaan pojilleen Matti ja Mikko Kylävainiolle.

Matti Kylävainio ottaa vastuulleen konsernin sahaliiketoiminnan ja siirtyy Keitele Timber Oy:n toimitusjohtajaksi. Mikko Kylävainio vastaa puolestaan jatkojalostusliiketoiminnasta höylätavaraa, liimapuuta ja pellettejä valmistavan Keitele Wood Products Oy:n toimitusjohtajana. Mikko Kylävainio hoitaa myös konsernipalveluista ja puunhankinnasta vastaavan emoyhtiö Keitele Forest Oy:n toimitusjohtajan tehtävät.

Ilkka Kylävainio jää vielä yhtiön hallitukseen ja johtaa Keiteleen sahalla menossa olevan laajan investointihankkeen loppuun.

Sukupolvenvaihdos aloitettiin jo 1992, jolloin Matti ja Mikko Kylävainiolle siirtyi ensimmäinen 40 prosentin omistusosuus yrityksestä. Viimeinen 20 prosentin osuus ja samalla äänivalta konsernissa siirtyi toiselle sukupolvelle kesällä 2022.

Keitele Group työllistää suoraan yli 500 henkilöä ja välillisesti yli 1500 henkilöä metsänhoidossa, puunkorjuussa sekä kuljetuksessa ja logistiikassa. Yrityksen tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin. Konsernin liikevaihto oli elokuussa 2021 päättyneellä tilikaudella 356 miljoonaa euroa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat