Kiinteistövälittäjä: Metsätilakauppoja tehty vuodentakaista vähemmän, euroissa kuitenkin kasvua

Institutionaalisten sijoittajien osuus nousi yli 50 prosentin, kun kauppamääriä mitataan hehtaareissa tai euroissa.

Metsätilakauppa hidastui alkuvuonna, metsäkiinteistöjä välittävän Suomen Sijoitusmetsien ja Maanmittauslaitoksen tilastoista selviää. Yli 10 hehtaarin metsätilakauppoja tehtiin runsaat 800 kappaletta.

”Määrä on hiipunut vuosien 2019–21 huippuvauhdista”, sanoo Suomen Sijoitusmetsien metsätietopäällikkö Eero Viitanen.

Euroissa mitattuna markkina kuitenkin kasvoi selvästi. Kaupan kohteina olleiden metsien markkina-arvo kasvoi 33 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja oli tammi-kesäkuussa 128 miljoonaa euroa. Kasvua selittää yleisen hintatason nousu sekä se, että kaupan kohteena on ollut aiempaa puustoisempia tiloja.

Metsätilojen hintatason muutosta kuvaava markkinahintaindeksi nousi alkuvuoden aikana 4 prosenttia, mikä on liki 7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna.

Viimeisen 12 kuukauden aikana institutionaalisten sijoittajien (muun muassa sijoitusyhtiöt ja metsärahastot) osuus nousi yli 50 prosentin, kun kauppamääriä mitataan hehtaareissa tai euroissa. Kauppojen määrissä instituutioiden osuus jäi runsaaseen kolmannekseen.

Eniten institutionaaliset sijoittajat tekivät kauppoja Väli-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, vähiten Etelä-Suomessa.

”Heidän tekemänsä kaupat painottuvat suurimpiin ja puustoisimpiin kohteisiin. Erityisen selvästi tämä korostuu Lapissa, jossa ammattimaisten ostajien tilat kattoivat 31,5 prosenttia tilojen määristä mutta yli 50 prosenttia markkinahinnasta”, Viitanen kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat