Kelirikkokausi lähestyy, painorajoituksiin kannattaa varautua

Tämän kevään kelirikosta odotetaan ely-keskuksen mukaan pääosin tavanomaista.

Kelirikkokausi lähestyy, ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä on jo paikoin pystytetty teiden varsille Keski- ja Itä-Suomessa. Tämän kevään kelirikon ennakoidaan olevan pääosin tavanomainen.

”Sorateillä kannattaa varautua pintakelirikkoon sekä mahdollisiin painorajoituksiin”, sanoo yksikön päällikkö Jere Toppinen Keski-Suomen ely-keskuksesta tiedotteessa.

Se, millaiseksi kelirikko muodostuu, riippuu paljolti kevään säistä. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti, jolloin tien pintakerrokset voivat liejuuntua pahasti. Tuulinen, kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikkoa kurissa.

Liikenteen rajoitukset mahdollisia

Liikennettä voidaan joutua rajoittamaan kelirikon takia. Tällöin tarkoitus on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeät kuljetukset.

”Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit”, kertoo Keskis-Suomen ely-keskuksen kunnossapitovastaava Aleksi Mechniakov.

Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia. Ely-keskus tekee painorajoituspäätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja maanteiden hoidosta vastaavan urakoitsijan esitykset. Rajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Ne poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.

Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa eli vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

”Ely-keskus toivoo, että kelirikolle alttiilla maanteillä tiedossa olevia raskaita kuljetuksia ajoitettaisiin ennen varsinaisen kelirikon alkamista ja hyödynnettäisiin yöpakkasia. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua, jolloin teiden kantavuus on suurimmillaan”, Mechniakov lisää.

Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa