Kemeran määrä pysyi ennallaan

Yksityisille metsänomistajille myönnetään tänä vuonna kemeratukea 55,9 miljoonaa euroa.

Valtio tukee tänä vuonna kestävän metsätalouden tukilainsäädännön eli kemeran avulla yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 55,9 miljoonalla. Summa on täsmälleen sama kuin viime vuonna.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti määrärahasta eilen. Suomen metsäkeskus myöntää tuet yksityismetsänomistajille.

Määrärahalla voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitoa (123 490 hehtaaria), taimikon varhaishoitoa (37 500 hehtaaria), terveyslannoitusta (15 180 hehtaaria) ja suometsän hoitoa (19 400 hehtaaria).

Lisäksi määrärahalla rahoitetaan metsäteiden perusparannuksia tuhannen kilometrin verran ja uusien metsäteiden rakentamista 85 kilometriä.

Kemeran jaossa on otettu huomioon, että vappuna voimaan tulevan tuhkalannoituksen asetusmuutoksen tullee lisäämään kemeran tarvetta.

”Suometsän hoitohankkeissa ympäristövaikutukset ja vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen tulee ottaa erityisesti huomioon”, toteaa metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tien perusparannushankkeissa ovat etusijalla ne, joihin sisältyy sillan korjausta. Vesieliöiden esteetön liikkuminen on varmistettava kaikissa rahoitusta saavissa metsätiehankkeissa.

”Olemassa olevia kulku-uria on käytettävä hyväksi tien suunnittelussa erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista”, Hilska-Aaltonen sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat