Keskeneräiset kemerahankkeet Otson konkurssipesän hallussa

Hankkeiden toteuttamiseen on vielä aikaa, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Viime viikolla kaatuneella Otso Metsäpalveluilla on reilut 400 keskeneräistä metsätien kunnostus- ja ojitushanketta. Hankkeissa on osakkaana yli 4 000 metsänomistajaa. Valtaosa hankkeista on Pohjois-Suomessa.

Näissä hankkeissa on tähän mennessä käytetty kemeratukea reilut neljä miljoonaa euroa ja maanomistajien varoja hieman vähemmän. Hankkeiden loppuun saattaminen maksaa vielä reilut seitsemän miljoonaa euroa, josta tuen osuus vajaat neljä miljoonaa euroa.

Lain mukaan kesken jäävilta hankkeilta kemeratuki voidaan periä takaisin metsänomistajilta, jos hanketta ei toteuteta valmiiksi asti.

Suomen Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa rauhoittelee osakkaita. Takaisinperintään ryhdytään vasta hankkeiden toteutusajan päätyttyä ja siihen on useimmissa tapauksissa aikaa.

”Valtaosassa keskeneräisistä hankkeista toteutusaika jatkuu vuodelle 2023 tai 2024. Lisäksi toteuttamiseen voi hakea jatkoaikaa.”

Rakemaan mukaan Metsäkeskus tiedottaa tilanteesta kaikille Otson hankkeiden osakkaille lähipäivinä kirjeitse. Lisätietoja voi kysellä jättämällä Metsäkeskuksen asiakastukeen soittopyynnön, joihin asiantuntijat vastaavat.

Hän vakuuttaa, että Otsolle on maksettu kemeratukia vain tositteita vastaan, joten työtkin pitäisi olla tehtynä siltä osin kuin tukia on tilitetty.

Osa maksanut etupainotteisesti

Tiettävästi osa Otson kanssa asioineista metsänomistajista on maksanut omaa rahoitusosuuttaan Otsolle etupainotteisesti. Tältä osin rahat menevät konkurssipesälle eikä toiveita niiden takaisin saamisesta liene.

Metsänomistajat eivät omin nokkineen voi purkaa Otson kanssa tekemiään toteutussopimuksia, vaan oikeus hankkeisiin siirtyy konkurssipesälle. Se voi lähteä toteuttamaan hankkeita, myydä niitä edelleen toisille toimijoille tai luopua sopimuksista, jolloin metsänomistajat voivat etsiä hankkeelle uuden toteuttajan.

Toteutussopimusten yhteydessä on tehty myös valtakirja, jolla hankkeelle myönnetty kemeratuki on voitu maksaa suoraan Otsolle. Valtakirjojen sisältö voi vaihdella. Tällä hetkellä ei ole selvää, voiko metsänomistaja kaikissa tapauksissa irtisanoa valtakirjan.

Lisää aiheesta: Rahoitusneuvottelut epäonnistuivat, Otso Metsäpalvelut konkurssiin

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat