Hirvipomojen sooloilu sai metsänomistajat pöyristymään

Keski-Suomen alueellisen riistaneuvoston puheenjohtajat kehottivat metsästäjiä käyttämään myönnettyjä kaatolupia säästeliäästi.

Maakuntalehti Keskisuomalaisessa ja lukuisissa Keski-Suomen paikallislehdissä julkaistiin viime viikolla, juuri ennen hirvijahdin alkua, Keski-Suomen alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Leo Houhalan ja varapuheenjohtaja Reijo Vesterisen allekirjoittama vetoomus. Siinä toivottiin ”Malttia hirvien metsästykseen”, kuten vetoomus esimerkiksi Petäjävesi-lehdessä otsikoitiin.

Puuntuottajapuolella viesti tulkittiin ohjeeksi jättää osa myönnetyistä kaatoluvista käyttämättä. Tätä pidetään pöyristyttävänä tilanteessa, jossa metsän ympäröimille uudistussaloille ei missään päin maakuntaa voida istuttaa koivuja eikä yleensä edes mäntyjä.

Houhala on Keski-Suomen edustaja valtakunnallisessa riistaneuvostossa, Vesterinen eläkkeellä oleva Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja.

Heidän mukaansa hirviä on tänä syksynä syytä kaataa vain kannan tuoton verran, mutta hirvikantoja ei pidä alentaa. Maakunnan susi- ja karhukantoja pidettiin samassa kirjoituksessa ongelmallisena.

MTK:n metsävaltuuskunnan johtaja Mikko Tiirola Petäjävedeltä hämmästelee linjanvetoa.

”Tässähän on selvä viesti, että älkää vaan ampuko hirviä”, Tiirola sanoo.

Hänen mukaansa Houhalan ja Vesterisen kirjoituksella ohitettiin heidän itsensä johtaman alueellisen riistaneuvoston linjaukset ja metsästysviranomaisten myöntämät kaatolupamäärät.

”Tietojeni mukaan tätä ei ole käsitelty alueellisessa riistaneuvostossa.”

Tiirola on huolissaan kirjoituksen vaikutuksesta hirvikannan säätelyyn.

”Esimerkiksi meillä Petäjävedellä kannan säätely on toiminut hyvin ja kanta on kehittynyt tasaisesti. Houhalan ja Vesterisen kirjoittelu vaarantaa tämän kehityksen. Kanta voi lisääntyä äkisti, jos hirviä nyt jätetään ampumatta.”

Riistahallintolain toimivuus syyniin

Tiirolan mukaan hirvipomojen omatoimiohjeistuksesta on viestitty maa- ja metsätalousministerille. Hänen mukaansa tämä kiirehtii MTK:n jo aiemmin vaatimaa metsästyslainsäädännön evaluointia, eli arviointia, kuinka lain tavoitteet ovat toteutuneet.

Riistahallinnon verkkosivulla riistaneuvostojen tehtävää kuvataan näin:

”Riistahallintolain mukaan riistaneuvostot lisäävät avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä ja erilaisten intressien yhteensovittamista valtakunnallisesti. Alueellista riistapolitiikkaa tukevat alueelliset riistaneuvostot.”

MTK:n mukaan riistaneuvostot eivät ole täyttäneet niille asetettuja tavoitteita. Enemmistön muodostavat metsästäjät sanelevat päätökset metsänomistajia kuulematta.

Erään metsänomistajavaikuttajan mukaan Houhalan ja Vesterisen kirjoittelu luo tilanteeseen siinä määrin lisää jännitettä, että metsästyslainsäädännön evaluointi on vihdoin pantava toimeksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat